Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” to autorski program akceleracyjny skierowany do start-upów oferujących nowatorskie podejście do tradycyjnych rozwiązań finansowych. Bank poszukuje również młodych firm, chętnych do współpracy przy testowaniu środowiska API, które niedługo będzie służyć rozwojowi całego rynku usług fintech w Polsce.

– Na początku 2017 roku, jako pierwsza polska instytucja finansowa, zainwestowaliśmy w start-up fintechowy, a w marcu 2018 roku, dzięki współpracy ze start-upem Coinfim, jako pierwsi mogliśmy ogłosić gotowość do wdrożenia technologii blockchain  – mówi Grzegorz Pawlicki, Dyrektor Biura Innowacji.

Nowy cykl akceleracji

W ramach „Let’s Fintech with PKO Bank Polski!” bank poszukuje rozwiązań z branży fintech, gotowych do przeprowadzenia zarówno pilotaży wewnętrznych, jak i produkcyjnych oraz start-upów chętnych do współpracy przy testowaniu środowiska API, które niedługo będzie służyć rozwojowi całego rynku usług fintech w Polsce. Model współpracy banku ze startupami opiera się o cztery następujące po sobie, choć niezależne od siebie, elementy- implementacja, pilotaż rozwiązania, wsparcie rozwoju i inwestycję kapitałową.

To pierwszy akcelerator umożliwiający start-upom testowanie i współtworzenie środowiska API największego banku regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Oferowane przez bank narzędzie stanowi platformę współpracy opartą o wygodny webowy interfejs użytkownika umożliwiający zewnętrznym deweloperom tworzenie aplikacji użytkowych na różne rodzaje platform i urządzeń w oparciu o największą zanonimizowaną bazę danych polskiego sektora finansowego.

W pierwszym etapie bank, wraz z wybraną grupą start-upów, dokona analizy środowiska API w wersji testowej. Współpraca ta pozwoli na doskonalenie platformy i określenie zasad późniejszej kooperacji w sposób, który dla młodych firm będzie najkorzystniejszy.

– Uczestnicy „Let’s Fintech with PKO Bank Polski” otrzymają jako pierwsi dostęp do portalu deweloperskiego banku, który umożliwia zapoznania się z dokumentacją API, przykładami jego użycia oraz możliwość testowania usług przed ich wykorzystaniem w tworzonych aplikacjach. Celem banku jest stworzenie społeczności fintechów, współpracujących z bankiem przy rozwoju otwartych usług. Wierzymy w to, że najlepsze pomysły powstają wtedy, kiedy bank wsłucha się w potrzeby deweloperów. Chcemy więc aby nasza platforma ewoluowała zgodnie z sugestiami ze strony jej odbiorców – mówi Jakub Kachlicki, Dyrektor Departamentu Aplikacji Bankowości Elektronicznej.

PKO Bank Polski wspiera rozwój fintechowych startupów

Finalnie, działania te w połączeniu ze strukturą technologiczną opartą o model „sandbox” (tzw. piaskownicy) umożliwią start-upom eksperymentowanie oraz wypracowywanie nowych rozwiązań rynkowych z korzyścią dla siebie i konsumentów. Przygotowane przez bank środowisko to rozwiązanie, które pozwoli na skuteczne łączenie niezależnych technologii, dając prawie nieograniczone możliwości rozwoju przy jednoczesnym braku zbędnych ograniczeń w kreacji.

Z możliwości współpracy z bankiem skorzystało do tej pory kilkanaście młodych spółek. Wśród nich ZenCard, który oferuje zaawansowane narzędzie i wsparcie przy konstruowaniu programów lojalnościowych, polsko-brytyjska spółka Coinfirm umożliwiająca weryfikację autentyczności dokumentów bankowych w technologii Blockchain czy IC Solutions, dostarczający narzędzie do utrwalania w formie elektronicznej tekstu pisanego za pomocą długopisu cyfrowego, dzięki czemu podpisany przez klienta formularz trafia w czasie rzeczywistym do systemów bankowych.

To dzięki współpracy z programistami banku, spółka NuDelta dostosowała swoje rozwiązania do klasy enterprise – co oznacza gotowość do kooperacji z dużymi firmami, spełniając wszystkie wymogi jakości i bezpieczeństwa. Rozwiązanie NuDelta zostało wykorzystane w nowej wersji aplikacji mobilnej IKO.

Więcej na temat współpracy PKO Banku Polskiego ze startupami oraz szerszej działalności banku na polu fintechowym można przeczytać w wywiadzie z Grzegorzem Pawlickim, Dyrektorem Biura Innowacji. Rozmowa dostępna jest tutaj – Co planuje PKO Bank Polski? .

PKO Bank Polski/RT