Misją Claro Money jest edukacja finansowa brytyjskich konsumentów. Stąd też obecność tej firmy w dyskusji o ryzyku związanym z rosnącą popularnością odroczonych płatności.

Rozwiązania typu „buy now, pay later” (BNPL) stają się istotnym elementem obszaru płatności, zarówno w handlu elektronicznym, jak i stacjonarnym. Usługa odroczonych płatności umożliwia dokonanie zakupu z zastosowaniem późniejszego terminu zapłaty. Zazwyczaj konsument nie ponosi kosztów odroczenia płatności, jeśli dokona spłaty w ciągu 30 dni. Po tym czasie najczęściej naliczane są odsetki.

Nadmierne zadłużanie się konsumentów

Raport Financial Conduct Authority (FCA) wskazuje, że więcej niż jeden na dziesięciu klientów dużego banku w momencie korzystania z BNPL zalega już z innymi płatnościami.  Z badania TransUnion wynika, że płatności odroczone często nie są używane jedynie jako zamiennik dla kart kredytowych i pożyczek, ale zwiększają ogólne zadłużenie.

Claro Money przestrzega przed odroczonymi płatnościami wskazując, że korzystanie z tego typu usług może wzmacniać skłonność do zakupów impulsywnych.

Wraca również debata o niedostatecznej ochronie brytyjskich konsumentów, co związane jest z brakiem stosownych regulacji prawnych wobec BNPL. Prowadzi to do sytuacji, w której zdolność kredytowa może być badana nieprawidłowo. W skutek tego zobowiązania finansowe klienta mogą przekroczyć jego możliwości do terminowej spłaty.

Regulacje dotyczące BNPL

Deloitte Legal w 2021 r. przeprowadził porównanie regulacji produktów BNPL w Europie. Żadne z badanych państw nie zastosowało przepisów dedykowanych konkretnie usłudze odroczonych płatności. W większości odroczone płatności regulowane są przepisami, które odnoszą się do kredytów konsumenckich.

Znaczącym wyjątkiem jest Wielka Brytania – na jej rynku usługi BNPL udzielane są przeważnie w oparciu o wyjątek od stosowania przepisów o kredycie konsumenckim. Z tego względu nie podlegają nadzorowi i licencjonowaniu FCA. Zapowiedziano opracowanie regulacji, które będą dotyczyć podmiotów oferujących odroczone płatności.

Odroczone płatności w Polsce

W ostatnim czasie postępuje wdrażanie odroczonych płatności w Polsce. Na polskim rynku w sierpniu br. zadebiutował fintech Klarna, który jest jednym z liderów w obszarze BNPL.

Grupa CCC jako pierwsza sieć handlowa w Polsce i jedna z pierwszych w Europie udostępniła płatności odroczone w sklepach stacjonarnych, za pomocą własnej aplikacji mobilnej CCC. Allegro uruchomiło Allegro Pay, rozwiązanie to pozwala na odroczenie płatności i rozłożenie ich na raty.