CFA Institute to amerykańska organizacja non-profit, która zapewnia wsparcie z zakresu edukacji finansowej. Instytut przeprowadził ankietę wśród swoich 90 tys. członków z różnych stron świata. Wynika z niej, że tylko 42%  badanych popiera wprowadzenie przez banki centralne własnej waluty cyfrowej. 34% ankietowanych jest przeciwnych, a 24% nie ma zdania.

Eksperci finansowi podzieleni w sprawie CBDC

Taki rozkład głosów może wynikać z niewielkiej wiedzy badanej grupy o zagadnieniu CBDC. Aż 40% ankietowanych stwierdziło, że posiada niewielką lub zerową wiedzą na ten temat. Tylko 12% przyznało, że posiada dużą ekspertyzę w zakresie walut cyfrowych banków centralnych.

Według CFA, badania sugerują, że banki centralne i rządy będą musiały „zaangażować się w znaczące działania edukacyjne i informacyjne, aby wyjaśnić, dlaczego miałyby uruchomić CBDC, w jakim celu i w jakich okolicznościach”.

W badaniu zapytano o powody, dla których uczestnicy popierają lub sprzeciwiają się wdrożeniom CBDC. Główne obawy to ochrona prywatności użytkowników i małe pole do zastosowania tej technologii – według odpowiednio 50% i 40% osób. Jeśli chodzi o korzyści to tutaj większość ankietowanych wskazało zmniejszenie ryzyka walutowego i rozliczeniowego (58% badanych).

Projekty CBDC rozwijają się w wielu zakątkach globu, ale nie wszędzie cieszą się takim samym poparciem. Przykładowo Bank of Canada wyraził niedawno swoje wątpliwości co do tego, czy cyfrowy dolar mógłby być odpowiedzią na niezaspokojone potrzeby płatnicze w społeczeństwie bezgotówkowym. Z kolei w maju bieżącego roku krytycznie o projekcie cyfrowego euro wypowiedział się Parlament Europejski.

Testy CBDC ruszyły niedawno w Rosji. Niemniej według doniesień niezależnych rosyjskich mediów obywatele mają być zaniepokojeni wprowadzeniem nowego tokena płatniczego.

Pionierem tego typu rozwiązań są Chiny, gdzie wartość transakcji cyfrowym juanem przekroczyła niedawno 250 mln USD. Taki wynik udało się osiągnąć w około półtora roku od startu. Projekt cyfrowego juana budzi jednak nieco kontrowersji.

Więcej informacji na temat cyfrowych walut banków centralnych (CBDC) możecie znaleźć w naszej zakładce Digital Euro.