Spółka zdecydowała się na wprowadzenie nowoczesnych usług zaufania i propozycję elektronicznego podpisywania umów, zgodne z ideą paperless oraz regulacjami unijnymi eIDAS.

Ułatwienie w pandemii

-Szczególnie dzisiaj w dobie pandemii, takie rozwiązania są niezwykle istotne. Dbamy o bezpieczeństwo naszych pracowników i klientów, ograniczamy ich bezpośredni kontakt do minimum, ale równocześnie zdajemy sobie sprawę, że obecna sytuacja nie może zatrzymywać biznesu – podkreśla  Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający obszarem prawnym i posprzedażowym, Santander Leasing S.A.

W ramach projektu zintegrowano wykorzystywane przez Santander Leasing elementy aplikacji leasingowych firmy Ailleron, w tym system sprzedażowy oraz eBOK24, portal wspierający obsługę klienta, z systemami Asseco Data Systems.

-To pierwszy tego typu projekt realizowany przez Ailleron dla branży leasingowej, w którym jednocześnie przeprowadzaliśmy zmiany zarówno w platformie sprzedażowej, jak i obsługi klienta – dodaje Kamil Portka, General Manager LeaseTech, Ailleron.

– Teraz wystarczy jedno spotkanie pracownika z klientem. Certyfikat wydawany jest w ciągu kilkunastu minut w oparciu o wniosek elektroniczny akceptowany przez leasigobiorcę przy pomocy podpisu biometrycznego lub kodu SMS, w obecności przedstawiciela leasingu, który jest jednocześnie operatorem weryfikującym tożsamość klienta w imieniu Asseco Data Systems. Klient, po otrzymaniu certyfikatu i aktywowaniu usługi SimplySign, może już podpisać umowę kwalifikowanym podpisem elektronicznym w portalu eBOK24. Na końcu pracownik Santander Leasing składa podpis kwalifikowany i tym samym “zamyka” umowę w wewnętrznym systemie operacyjnym – podsumowuje Artur Miękina, Dyrektor Sprzedaży Projektów Kluczowych, Asseco Data Systems.

Kwalifikowane usługi zaufania są świadczone zgodnie z wymaganiami eIDAS, a kwalifikowany podpis elektroniczny jest równoważny w skutkach prawnych podpisowi własnoręcznemu, co jest szczególnie istotne przy umowie leasingu. Zgodnie z przepisami do jej zawarcia wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności.

Santander ułatwia swoim klientom załatwianie spraw online digitalizując usługę klienta.