Ustawa o gotówce to projekt zgłoszony przez prezydenta, a pomysłodawcą takich zmian był Narodowy Bank Polski. Według zwolenników ma ona chronić przed wykluczeniem finansowym te grupy, które nie chcą lub nie mogą płacić bezgotówkowo.

Ustawa o gotówce przyjęta przez Senat

Poprawki wprowadzone przez Senat precyzują m.in. że obowiązek honorowania gotówki będzie wyłączony w przypadku umów zawieranych w sieci Internet, a także wydłużają do 3 miesięcy vacatio legis ustawy. Pozostałe poprawki mają charakter legislacyjny.

Zgodnie z ustawą obowiązek przyjmowania gotówki nie będzie stosowany w przypadku zakupów online, w miejscu samoobsługowym bez obecności personelu, w trakcie imprez masowych typu koncerty czy festiwale (o ile zamieszczono taki zapis w regulaminie) i przy transakcjach powyżej ustalonego limitu jednorazowej transakcji – obecnie to 5370,64 PLN.

Ustawa o gotówce spotkała się z krytyką ze strony Fundacji Polska Bezgotówkowa i Związku Banków Polskich. Zgodnie ze stanowiskiem Polski Bezgotówkowej obrót gotówkowy w Polsce nie jest zagrożony, a zmiany powinny iść w kierunku równouprawnienia metod płatności – tak żeby to konsument decydował jaką formę uregulowania należności chce wybrać.

Z kolei ZBP zwracał uwagę, że skupienie się na promocji płatności gotówkowych może spowodować niedoinwestowanie obszaru bezgotówkowego i jego dyskryminację.