Obecnie Signius finalizuje także proces wdrażania swojego rozwiązania w jednym ze szwajcarskich banków.

Współpraca Signius i Swisscom. Co ona oznacza?

– Współpraca ze Swisscom umożliwia nam oferowanie wspólnego rozwiązania do zdalnego podpisywania dokumentów podpisem kwalifikowanym w opcji on-premise dla banków i korporacji innych branż. Platformę możemy zintegrować m.in. z bazą danych klientów i pracowników, a także posiadanym już przez organizację 2-składnikowym uwierzytelnieniem oraz procesem identyfikacji klienta KYC (Know Your Customer) – informuje Jack Piekarski (zdjęcie główne), wiceprezes Signius S.A.

Swisscom to firma IT oraz dostawca certyfikatów kwalifikowanych.  W ramach podjętej współpracy na platformie Signius Enterprise wydawane są podpisy kwalifikowane w zgodzie z prawem unijnym i szwajcarskim. Podpisy kwalifikowane wydawane są na podstawie zdalnej weryfikacji tożsamości np. w formie wideoweryfikacji, potwierdzenia danych przez bankowość elektroniczną oraz dowód osobisty.

Signius aktualnie jest na etapie finalizacji wdrożenia swojej platformy w jednym ze szwajcarskich banków. Z kolei w październiku zeszłego roku spółka pozyskała od inwestorów kwotę 3,3 mln PLN w ramach prywatnej emisji akcji. Zebrane środki są przeznaczane na rozwój platformy o dodatkowe funkcjonalności, nawiązywanie relacji biznesowych z dostawcami usług zaufania oraz na działania marketingowe w Polsce i regionie DACH.