Udział KAS w Programie pozwoli wyposażyć w terminale płatnicze wybrane jednostki KAS, realizując strategię unowocześniania i cyfryzacji administracji publicznej – czytamy w komunikacie.

Jednostki KAS objęte Programem Polska Bezgotówkowa

– Jestem przekonany, że umożliwienie obywatelom regulowania swoich zobowiązań skarbowych wobec państwa przy użyciu bezgotówkowych instrumentów płatniczych jest sporym ułatwieniem i sprzyja cyfryzacji polskiej gospodarki – powiedział szef Krajowej Administracji Skarbowej Piotr Walczak.

– Przyjmowanie płatności bezgotówkowych przez jednostki administracji skarbowej to kolejny krok w budowie nowoczesnego e-państwa, które zapewnia każdemu obywatelowi, niezależnie od miejsca zamieszkania, jednolitą jakość usług publicznych – dodaje dr Mieczysław Groszek,  prezes Fundacji Polska Bezgotówkowa.

Program ruszył w styczniu 2018 roku, finansując urządzenia i transakcje płatnicze, pierwotnie w sektorze komercyjnym, a od września 2018 roku także w sektorze publicznym. Przez pierwsze 2 lata swojej działalności Program Polska Bezgotówkowa sfinansował instalację ponad 250 tys. terminali płatniczych. Wśród nich między innymi urządzenia wykorzystywane przez policję oraz przez jednostki samorządu terytorialnego.

Uczestnicy Programu Polska Bezgotówkowa otrzymają wsparcie ze strony Fundacji polegające na pokryciu kosztów związanych z otrzymaniem terminala do akceptacji kart oraz kosztów obsługi płatności bezgotówkowych przez 12 miesięcy.