–  W VI posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. FinTech (w formule online) uczestniczyli przedstawiciele: Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Rozwoju, Narodowego Banku Polskiego, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznika Finansowego oraz Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Posiedzenie miało na celu m.in. omówienie aktualnego statusu prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech), który zajmuje się eliminacją barier w rozwoju innowacji finansowych. W pracach Zespołu biorą udział zarówno przedstawiciele podmiotów z rynku finansowego, jak i instytucji publicznych – komentuje Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych FinTech w UKNF.

KNF stara się likwidować bariery dla rozwoju fintechów

KNF opublikował zaktualizowaną listę barier dla rozwoju fintechów w lutym 2020 roku. Wtedy w dokumencie znajdowało się prawie 200 pozycji, podzielonych na 5 podgrup – Systemową, Kapitałową, Bankową, Konsumencką i przetwarzania danych oraz Tożsamość Cyfrowa i AML. Pełną listę barier można znaleźć tutaj.

– Przedstawiciele rynku zgłosili w toku prac Zespołu ponad 180 propozycji barier. Propozycje te dotyczą m.in. tokenizacji instrumentów finansowych, zasad funkcjonowania sektora usług płatniczych, możliwości ograniczenia tradycyjnych kanałów komunikacji, dostępu do publicznych baz danych, zagadnień związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz cyfrowej tożsamości – tłumaczy Zbigniew Wiliński.

– W III kwartale tego roku planowane jest sfinalizowanie prac nad poszczególnymi propozycjami barier dla rozwoju sektora FinTech. W czwartym kwartale 2020 r. planowana jest publikacja raportu z prac Zespołu. Posiedzenie Komitetu było dobrą okazją do omówienia aktualnych kierunków rozwoju FinTech w Polsce oraz podejmowanych przez instytucje działań w tym obszarze. Następne spotkanie Komitetu Sterującego ds. FinTech zaplanowane jest na trzeci kwartał 2020 r. – dodaje.

Dodatkowo w grudniu zeszłego roku KNF zaprezentował cyfrową agendę nadzoru – to plan działań inicjatyw, które nadzorca planował zrealizować w najbliższym czasie (więcej informacji w linku powyżej). Od momentu publikacji nowej agendy udało się już zaprezentować zaktualizowaną listę barier, dokonać podziału na grupy robocze i odbyć kilka posiedzeń, na których dyskutowano na temat wspomnianych przeszkód dla rozwoju fintechów.