Wywiad odbył się w związku z 22. Banking & 18. Insurance Forum.

Łukasz Nienartowicz, Head of Business Intelligence w Britenet. Od ponad 12 lat zajmuje się budowaniem hurtowni danych oraz rozwiązań analitycznych dla takich branż jak: bankowa, ubezpieczeniowa, motoryzacyjna oraz dla sektora publicznego. Jest szczególnie zafascynowany obszarem przetwarzania i analityki danych klienckich. Specjalizuje się w doradzaniu klientom jak pokonywać ich wyzwania biznesowe oraz rozwijać swoje organizacje przy pomocy danych.

Monika Lipiec: Na początek zapytam o Twoje wystąpienie podczas 22. Banking & 18. Insurance Forum. Jaki temat poruszyłeś w obszarze strategii technologicznych dla rozwoju sektora finansowego?

Łukasz Nienartowicz: Moje wystąpienie miało na celu pokazanie, że stoimy przed kolejną rewolucją, w ramach której będziemy automatyzować procesy i decyzje biznesowe w oparciu o dane i sztuczną inteligencję (AI). Wiele opracowań wskazuje, że technologia w tym zakresie mocno rozwinie się w przeciągu najbliższych 10 lat. Jednak gotowość technologii nie niesie ze sobą automatycznie umożliwienia naszym firmom jej adaptacji. I właśnie na tym, co musimy zrobić w naszych organizacjach, aby móc wykorzystać w nich rozwiązania sztucznej inteligencji, skupiłem się w czasie mojej prezentacji.

M.L.: Porozmawiajmy zatem o budowie organizacji AI-driven. Na jakie aspekty powinno zwrócić uwagę kierownictwo organizacji, która chce się rozwijać w stronę tego modelu?

Ł.N.: Na tym etapie kluczowe są trzy aspekty. Po pierwsze dane, a w szczególności ich jakość i przetworzenie do formy analitycznej zrozumiałej dla algorytmów. Po drugie technologia, a konkretnie inżynierskie podejście do wprowadzania gotowych modeli na środowiska produkcyjne, zamiast tego, co się dzieje dziś, czyli chowania ich do szuflady. Po trzecie wsparcie naszych pracowników w zakresie zmiany ich myślenia i sposobu działania, tak aby w przyszłości umieli współpracować ze sztuczną inteligencją.

M.L.: Wracając jeszcze do samego kongresu – co wyróżnia Banking & Insurance Forum? Dlaczego warto wziąć udział w tym wydarzeniu?

Ł.N.: Z mojej perspektywy, czyli osoby spoza branży finansowej, kluczowe jest przysłuchiwanie się dyskusjom i prezentacjom ekspertów. Dzięki temu mogę być na bieżąco i wiedzieć, jakie są aktualne wyzwania i szanse, jakie stoją przed bankami i towarzystwami ubezpieczeniowymi. I w tym kontekście Banking & Insurance Forum jest najlepszym miejscem, które daje mi taką możliwość.

M.L.: Przejdźmy do tematu Twojej działalności zawodowej. Za co jesteś odpowiedzialny w Britenet?

Ł.N.: W Britenet odpowiadam za Dział Business Intelligence. Mamy duży 120-osobowy zespół specjalistów i realizujemy szeroki zakres projektów związanych z przetwarzaniem i wykorzystaniem danych. Pomagamy naszym klientom w budowie organizacji data-driven, a w dalszej kolejności w byciu przygotowanym do transformacji AI-driven.

M.L.: Jakie konsekwencje niesie za sobą nieodpowiednie przygotowanie danych przy automatyzacji procesów?

Ł.N.: Złe przygotowanie danych oraz brak kontroli nad ich jakością mogą mieć dla firmy ogromne konsekwencje. W przyszłości wiele decyzji będą podejmowały modele sztucznej inteligencji. A umieją one tyle, ile nauczymy je przy pomocy dostarczonych danych. Prosty przykład: jeśli uczymy dziecko kolorów i pokazując zielony, nazywamy go czerwonym, to dziecko nauczy się błędnie rozpoznawać kolory np. na przejściu dla pieszych. Dokładnie tak samo błędnie nauczony model sztucznej inteligencji będzie podejmował złe decyzje w naszym biznesie.

M.L.: Jak w pokonywaniu wyzwań biznesowych przy pomocy danych może pomóc Britenet?

Ł.N.: Myślę, że naszym wyróżnikiem jest szeroki zakres usług. Pomagamy budować ekosystemy danych, a więc: hurtownie danych, data lake czy data marts. Z drugiej strony wspieramy naszych klientów w obszarze raportowania, analityki wizualnej i statystycznej. Oprócz tego nasze zespoły budują dla naszych klientów dedykowane modele machine learning oraz aplikacje w architekturze data-driven. Podsumowując jesteśmy świetnym partnerem, z którym warto wyruszyć w długą drogę transformacji organizacji w oparciu o dane.

M.L.: Dziękuję za rozmowę.

Ł.N.: Dziękuję.

Z Łukaszem Nienartowiczem rozmawiała Monika Lipiec, redaktorka Fintek.pl.