Jest to to pierwszy projekt, w którym UOKiK będzie wdrażał oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Nowe narzędzie ma pozwolić na szybkie i skuteczne eliminowanie naruszeń, a także szeroki bieżący monitoring umów przedstawianych konsumentom.

Al pomoże wyszukiwać klauzule niedozwolone

Zadaniem projektowanego narzędzia ma być wyszukiwanie postanowień abuzywnych w umowach dostarczanych przez konsumentów. Zgodnie z założeniami narzędzie powinno również wyszukiwać samodzielnie (przez web crawlera) klauzule niedozwolone na stronach internetowych przedsiębiorców i sklepów online.

Stworzone narzędzie ma przeszukać umowę lub regulamin, wyróżnić niedozwolone klauzule oraz wskazać dlaczego mogą one mieć charakter niedozwolony. Następnie pracownik UOKiK dokona weryfikacji wyniku pracy algorytmu i oceni, czy zasadne jest podjęcie interwencji. System będzie posiadał funkcję automatycznego uczenia się, nadzorowanego przez pracowników urzędu.

Nagrody pieniężne i udzielenie zamówienia

Konkurs ogłoszony przez UOKiK we współpracy z GovTech Polska ma charakter dwuetapowy i  nieograniczony. Uczestnicy będą prezentować swoje umiejętności przygotowując Proof of Concept. Prace konkursowe w I etapie można składać do 19 października 2021 r. do godziny 16.00.

Dla autorów najlepszych prac w I etapie konkursu przewidziano nagrody pieniężne, a zwycięzca II etapu otrzyma zaproszenie do negocjacji w sprawie udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki.

Zaprojektowanie oraz wdrożenie nowego narzędzia planowane jest do końca 2022 r.  Konkurs sfinansowano w ramach unijnego Programu ochrony konsumentów (2014–2020). Budżet wdrożenia systemu AI wynosi 1,45 mln PLN. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie GovTech Polska.

Jedną z ostatnich inicjatyw UOKiK jest trwająca kampania społeczna „Policz i nie przelicz się”, w ramach której został udostępniony kalkulator zmiany oprocentowania kredytu.