Stosowanie rozwiązań typu chmura oraz automatyzacja udzielania pożyczek przez zastosowanie sztucznej inteligencji (Al) wpływa na uproszczenie i przyspieszenie procesu przyznawania finansowania. Klient zyskuje lepsze doświadczenie, a lendtechy mogą łatwiej skalować działalność.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji przez lendtechy

Lendtechy prowadząc swoją działalność zbierają informacje niezbędne do udzielania usług. Dane zazwyczaj pochodzą z wniosków o pożyczkę, dokumentów podatkowych, rachunków bankowych, czy też z baz BIK i BIG. Zarządzanie ogromną ilością danych oraz ich analiza z wykorzystaniem technologii opartych na sztucznej inteligencji wpływa na przyśpieszenie procesu weryfikacji klienta. Sztuczna inteligencja ulepsza modele scoringowe, które obejmują dużą ilości danych i pozwala na wykonanie wielowymiarowej analizy w krótkim czasie. Odformalizowanie i skrócenie czasu procesu oceny zdolności kredytowej spełnia oczekiwania klientów. Kompleksowa analiza pozwala również na oferowanie usług lepiej dostosowanych do zmieniających się potrzeb.

Klienci oczekują stałego dostępu do usług finansowania. Możliwość nawiązania kontaktu online i złożenia zapytania o usługę w dowolnym momencie staje się standardem. Rosnące wymogi w zakresie zmniejszania czasu oczekiwania na decyzję o finansowaniu sprawiają, że weryfikacja klienta musi być niemal natychmiastowa. W związku z tym, procesy automatyzacji stają się powszechne w branży lendtech.

Coraz bardziej widocznym trendem z zakresu Al jest wprowadzanie chatbotów i wirtualnych asystentów przez lendtechy. Tego typu rozwiązania pozwalają odnieść korzyści, takie jak poprawa obsługi klienta, która może być świadczona 24 godziny w przeciągu całego tygodnia.

Wealthon z innowacyjnym systemem scoringowym opartym na Al

Wealthon to polski lendtech oferujący innowacyjne usługi finansowania dla przedsiębiorców. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mogą skorzystać z pożyczki ratalnej na dowolny cel w kwocie do 150 000 zł. Ten rodzaj finansowania Wealthon kieruje do przedsiębiorców, którzy pragną ustabilizować swoje finanse, co pozwoli im na finansowanie bankowe. Lendtech oferuje również pożyczkę pomostową do 750 000 zł na uregulowanie zadłużenia w ZUS i/lub Urzędzie Skarbowym.

Dzięki naszemu finansowaniu przedsiębiorca może spłacić zobowiązania, co umożliwi wnioskowanie o kredyt bankowy, jak i o fundusze ze wsparcia rządowego w związku z COVID-19. Brak możliwości przedstawienia zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami w US i ZUS może stać na przeszkodzie do rozwijania działalności gospodarczej, np. w przypadku przetargów publicznych wymóg przedstawienia takiego zaświadczenia jest powszechnie stosowany.  – mówi Prezes Grupy Wealthon, Aleksander Majchrzak.

Wealthon posługuje się autorskim systemem scoringowym wykorzystywanym do oszacowana maksymalnej kwoty finansowania. Po stronie klienta pozostaje jedynie konieczność wypełnienia formularza online. System na podstawie podanego w formularzu NIP pozyskuje stosowne dane z BIK, BIG, KRD. Za pomocą algorytmu zostaje dokonana weryfikacja historii transakcji obejmująca okres ostatnich 12 miesięcy. Ten innowacyjny proces oceny zdolności kredytowej określa maksymalną kwotę pożyczki w przeciągu 30 minut. Wszystko odbywa się bez przedstawiania przez klienta dokumentacji finansowej i zaświadczeń o niezaleganiu.

Szybkość i niezawodność procesu jest gwarantowana przez wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemie scoringowym spółki. Weryfikacja klienta jest pełniejsza i bardziej przejrzysta. Połączenie systemu Wealthon z bazami i kontami bankowymi odbywa się automatycznie. Odejście od tradycyjnych procedur przedstawiania przez klienta dokumentów finansowych, podatkowych, biznesplanów na rzecz badania rzeczywistych przepływów finansowych zmniejsza ryzyko wyłudzenia pożyczki.

Firmy potrzebują szybkiego finansowania

Pandemia spowodowała dodatkowe koszty dla przedsiębiorców. Według ósmej edycji raportu Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP” 59,1% firm w 2021 r. poniosło w związku z pandemią dodatkowe koszty. Zgodnie z badaniem Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej i NFG przedsiębiorcy z sektora MŚP obecnie za największe wyzwanie uznają utrzymanie płynności finansowej (wybór tej odpowiedzi przez 48,7% respondentów badania).

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w branży lendtech to oczywiste korzyści dla klientów indywidualnych i biznesowych. W dobie kłopotów finansowych związanych z pandemią firmy oczekują dostępu do szybkiego i pozbawionego formalności finansowania zapewniającego stabilizację krótkookresową i możliwość spłaty zaległości. Wykorzystanie sztucznej inteligencji przez lendtechy pozwala utrzymać konkurencyjną pozycję na rynku pożyczkowym.