Jako przykład podano wytyczne Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego dotyczące udzielania i monitorowania kredytów. Materiał obejmuje między innymi proces podejmowania decyzji kredytowych z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów.

Konsultacje publiczne ACCIS w sprawie sztucznej inteligencji

W lutym bieżącego roku Komisja Europejska opublikowała projekt regulacji dotyczących sztucznej inteligencji. Materiał zatytułowano “White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust” (dostępny w języku polskim). Celem Unii Europejskiej ma być maksymalne wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności.

– W obliczu intensywnej konkurencji na świecie potrzebne jest solidne europejskie podejście oparte na europejskiej strategii na rzecz sztucznej inteligencji przedstawionej w kwietniu 2018r. Aby osiągnąć korzyści i stawić czoła wyzwaniom, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja, UE musi działać jednomyślnie oraz opracować własny sposób działania w celu promowania rozwoju i wprowadzania sztucznej inteligencji w oparciu o wartości europejskie – czytamy w dokumencie Komisji Europejskiej.

W związku z opublikowaniem dokumentu ACCIS przeprowadziło konsultacje publiczne, adresując kluczowe kwestie z punktu widzenia rynku finansowego. Organizacja zachęca, aby Komisja Europejska zwróciła uwagę na już istniejące wytyczne – między innymi te zaprezentowane przez Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (link w drugim akapicie tekstu).

ACCIS to największa na świecie organizacja zrzeszająca biura informacji kredytowej. Należy do niej 42 członków z 29 europejskich krajów oraz 8 podmiotów stowarzyszonych z innych kontynentów. Od maja bieżącego roku prezesem ACCIS jest dr Mariusz Cholewa, stojący na czele Biura Informacji Kredytowej (BIK).