Zgodnie z nową ustawą o usługach płatniczych, która implemenuje do polskiego prawa dyrektywę PSD2, Krajowe Instytucje Płatnicze muszą złożyć wniosek o reautoryzacje, która ma być dokumentem potwierdzającym spełnienie wymogów PSD2. Polskie fintechy mają czas do 20 września 2018 roku.

Krajowe Instytucje Płatnicze muszą złożyć wniosek o reautoryzację – to wymóg PSD2. KNF publikuje komunikat

Wczoraj na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pojawił się komunikat wyjaśniający działanie procedury reautoryzacyjnej. Urząd przygotował także formularz wraz ze szczegółowym opisem wymaganych dokumentów. Formularz w wersji pdf można pobrać tutaj.

– Zgodnie z art. 15 ust. 1 UZUUP krajowa instytucja płatnicza, która w dniu wejścia w życie UZUUP prowadziła działalność gospodarczą w zakresie usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.2011 r. o usługach płatniczych (UUP), może prowadzić tę działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dotychczasowego zezwolenia. Jednakże, stosownie do art. 15 ust. 2 UZUUP, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie UZUUP, tj. do dnia 20.09.2018 r. krajowa instytucja płatnicza, o której mowa wyżej powinna przedłożyć Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych w dziale IV UUP – czytamy w komunikacie KNF.

Jeżeli KIP spełnia wymogi PSD2, to najpóźniej 20 grudnia KNF poinformuje go o uzyskaniu zgody na dalsze świadczenie usług na terenie Polski. A co jeżeli firma ma problem ze spełnieniem wymogów? Wtedy do 20 listopada nadzorca wydaje zalecenia odnośnie wprowadzenia niezbędnych poprawek, na co fintech ma czas do 20 grudnia 2018 roku. Jeżeli KIP nie dostosuje się do zaleceń KNF, wtedy może stracić licencję.

Procedury reautoryzacyjne muszą przechodzić także fintechy z innych krajów europejskich. Kilka miesięcy temu pisaliśmy o polsk0-brtyjskiej firmie Billon, która uzyskała ponowną zgodę na działanie od Financial Conduct Authority. Więcej na ten temat można przeczytać tutaj.