Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu, który przypada 8 lutego, TikTok we współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę przeprowadził również kampanię edukacyjną pod hasłem #TYdzieńBezpiecznegoInternetu. W jej ramach przygotowano dla nastolatków oraz ich opiekunów serię aktywności zarówno w samej aplikacji, jak też poza nią.

Jakie dokładnie zmiany wprowadzi TikTok?

Wzmacnianie polityki związanej z niebezpiecznymi zachowaniami i wyzwaniami. TikTok, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, kontynuuje wdrażanie bardziej rygorystycznego podejścia do tych zagadnień oraz wyróżnia ten aspekt w swoich zasadach. Platforma zadba też o to, żeby społeczność mogła w łatwy sposób zapoznać się nowymi wytycznymi.

Kompleksowe podejście do zaburzeń odżywiania. Już wcześniej usuwano treści otwarcie promujące zaburzenia odżywiania. Teraz platforma będzie usuwała także te materiały, które świadczą o zaburzeniach odżywiania jego autora. Zmiana będzie wprowadzona w porozumieniu z ekspertami ds. zaburzeń odżywiania, badaczami i lekarzami.

Wyraźniejsze informowanie o rodzajach zachowań i nienawistych ideologii zabronionych na platformie. Zmiana ta obejmie m.in. posługiwanie się w stosunku do innych użytkowników niewłaściwymi zaimkami lub imionami, np. sprzed zmiany płci, a także postawy mizoginiczne oraz wspieranie lub promowanie terapii konwersyjnej. Chociaż takie zachowania są od dawna zabronione w TikToku, platforma zdecydowała się teraz wyraźniej je opisać.

Zwiększenie bezpieczeństwa, integralności, dostępności i niezawodności platformy. Zmiany dotyczą praktyk uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do TikToka, jego treści, kont, systemów lub danych, a także używania TikToka do działalności przestępczej. TikTok otwiera w tym roku centra monitorowania i reagowania na cyberincydenty. Powstaną w Waszyngtonie, Dublinie i Singapurze.

Ulepszenie systemu rekomendacji. TikTok pracuje także nad tym, żeby na bieżąco usuwać z systemu rekomendacji wszelkie treści, które mogą być w jakikolwiek sposób nieodpowiednie dla ogółu odbiorców. Wszystkie ogłoszone zmiany mają zostać wprowadzone w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Raport Egzekwowania Zasad Społeczności TikTok

Platforma zapewnia, że na bieżąco reaguje na treści, które naruszają Zasady Społeczności lub Warunki Świadczenia Usług. W najnowszym Raporcie Egzekwowania Zasad Społeczności TikTok podsumowuje działania podjęte w trzecim kwartale 2021 roku, które miały chronić społeczność TikToka przed szkodliwymi i fałszywymi treściami.

Raport Egzekwowania Zasad Społeczności TikToka to zestawienia prezentujące ilość i charakter treści usuwanych za naruszenie Zasad Społeczności platformy. Pełne raporty z tej serii są dostępne tutaj.

Najnowsze dane

  • Ponad 91,4 mln filmów wideo zostało usuniętych globalnie w trzecim kwartale 2021 r. za naruszenie Zasad Społeczności lub Warunków świadczenia usług, co stanowi około 1 proc. wszystkich przesłanych materiałów wideo.
  • Dzięki stałemu ulepszaniu systemu wykrywania 95 proc. treści zostało usuniętych zanim ktokolwiek je zgłosił (w poprzednim kwartale 93 proc.), a 93,9 proc. w ciągu 24 godzin od ich wstawienia. 88,8 proc. usuniętych treści nie zostało w ogóle wyświetlonych.
  • Niemal 3,4 mln reklam zostało odrzuconych z powodu naruszenia zasad i wytycznych dotyczących reklam.
  • W okresie od lipca do września 2021 r. usunięto za szerzenie dezinformacji na temat COVID-19 i szczepień ponad 46,5 tys. filmów. Prawie 83% tych filmów usunięto zanim zostały zgłoszone, 84,6% w ciągu 24 godzin od ich zamieszczenia na TikToku, a 69,4% zanim zostały wyświetlone.