Centralny Ośrodek Informatyki to instytucja realizująca projekty IT dla sektora publicznego. Z słów jej dyrektora, które padły podczas konferencji Państwo 2.0 wynika, że powstają cyfrowe rozwiązania przeznaczone dla obywateli Ukrainy.

Ukraińskie wersje systemów mObywatel, Węzeł Krajowy i Profil Zaufanych mają ułatwić uchodźcom potwierdzanie tożsamości, a także zapewnić im dostęp do e-usług jak między innymi wniosek o świadczenie 500+.

Powstaje wersja aplikacji mObywatel dla Ukraińców

Rządowa aplikacja mObywatel umożliwia przechowywanie cyfrowych wersji dokumentów jak dowód osobisty, prawo jazdy, karta dużej rodziny, legitymacja szkolna czy studencka. Jest w niej również dostępny Unijny Certyfikat COVID (UCC), od niedawna w wersji z wymaganymi kodami QR.

Z mObywatel obecnie mogą korzystać jedynie osoby posiadające polskie obywatelstwo. Dane zawarte w aplikacji są oparte o Rejestr Dowodów Osobistych oraz Rejestr PESEL.

Profil Zaufany pozwala na zdalną weryfikację tożsamości w kontaktach z e-administracją. Zgodnie z informacjami zawartymi na rządowym portalu gov.pl już teraz rozwiązanie to jest dostępne również dla obcokrajowców, o ile mają nadany numer PESEL.

Natomiast Węzeł Krajowy to system, który pośredniczy w uwierzytelnianiu tożsamości w usługach online. Łączy ich dostawców ze środkami identyfikacji elektronicznej, które mogą być wydawane przez zintegrowane podmioty, na przykład banki.