Quantee jest firmą, która dostarcza rozwiązanie do dynamicznej wyceny produktów ubezpieczeniowych, wykorzystujące przy tym sztuczną inteligencję. Quantee posiada siedzibę w Warszawie, ale działa międzynarodowo i obsługuje klientów z kilku europejskich krajów.

Rozwiązanie od Quantee już działa

Projekt wdrożenia narzędzia Machine Learning dla Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) zakończył się sukcesem. Od kilku miesięcy Urząd Komisji Nadzoru Finansowego korzysta już z w pełni zintegrowanego narzędzia Machine Learning. Wszystko odbyło się zgodnie z ustaleniami umowy podpisanej pomiędzy obydwoma podmiotami w maju zeszłego roku.

W wyniku realizacji projektu opracowane zostało dedykowane rozwiązanie, wspierające prace nadzorcze w zakresie weryfikacji wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

Narzędzie obejmuje zestaw autorskich, zaawansowanych algorytmów i modeli wyceny rezerw ubezpieczeniowych oraz wizualizacji ułatwiających analizę i porównywanie wyników. Ma ono na celu przede wszystkim wspierać realizację procesu weryfikacji wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.