Notowany na GPW wrocławski fundusz venture capital inwestuje bez określonego horyzontu czasowego i na różnych etapach rozwoju. Unfold.vc ma obecnie w swoim portfolio projekty z sektora medtech, biotech, czy martech. W ich skład wchodzą podmioty m.in. takie jak: Timecamp, Brand24, Sundose, Infermedica, Primetric, Poley.me, czy PixelRace.

Unfold.vc wypłaci 3,3 mln PLN akcjonariuszom

W ramach częściowego exitu z telemedycznej Infermediki, tworzącej narzędzie usprawniające diagnostykę i pracę lekarzy, fundusz sprzedał część pakietu akcji za 9,3 mln PLN, przy wartości spółki szacowanej na ponad 500 mln PLN. Dzięki tej transakcji, Unfold.vc uzyskał dotychczas 15-krotny zwrot z inwestycji w spółkę (licząc metodą cash on cash). Do tego wciąż posiada pakiet akcji Infermediki wyceniany obecnie na ponad 20 mln PLN.

Zgodnie z przyjętą w 2021 roku Polityką Dywidendową, Unfold.vc po raz kolejny wypłaci dywidendę – zwiększając ją o ponad 50% w porównaniu do zeszłego roku. Przedstawiciele funduszu podkreślają, że chcą maksymalizować zyski akcjonariuszy.

Wrocławski fundusz rozdzieli w ten sposób zyski z ubiegłego roku. Zgromadzony przy tym kapitał przeznaczony zostanie na kolejne inwestycje w spółki o podobnym jak Infermedica potencjale. Oprócz Unfold.vc, w Infermedice inwestorami są m.in.: brytyjski fundusz One Peak, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBRD), czy niemiecki Heal Capital.

Akcjonariuszom przypadnie w tym roku dywidenda na poziomie 3,3 mln PLN. Oznacza to mniej więcej 0,11 PLN na akcję. To więcej niż rok temu, kiedy to Unfold.vc wypłacił im łącznie 2,1 mln PLN. Rekomendowana dywidenda jest możliwa m.in. dzięki sprzedaży części pakietu akcji w Infermedica.

Do Infermediki dołączyliśmy w 2016 roku jako jeden z pierwszych inwestorów. Od tego czasu spółka rozwija się, zwiększając swój udział w rynku międzynarodowym. Decyzja o sprzedaży części pakietu Infermediki nie była łatwa, ponieważ wciąż widzimy perspektywę wzrostu spółki. Sprzedaż ta miała jednak znaczenie strategiczne – mówi Rafał Sobczak, managing partner w Unfold.vc.

2021 rok, wrocławski Unfold.vc zakończył z zyskiem netto na poziomie blisko 46 mln zł. Oznacza to aż sześciokrotny wzrost rok do roku. Ostateczna decyzja dotycząca wypłaty dywidendy podjęta zostanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.