Minte.ai dostarcza platformę automatyzującą proces oceny szkody ubezpieczeniowej na podstawie dokumentacji medycznej. Przeprowadzana jest przy tym przez analiza z wykorzystaniem NLP (Natural Language Processing), algorytmów z zakresu sztucznej inteligencji oraz modeli eksperckich.

Platforma jest skalowalna i możliwa jest jej komercjalizacja również na rynkach zagranicznych. Rozwiązanie to jest oferowane klientom w modelu subskrypcyjnym (abonament). W ubiegłym roku JR Holding objął 18,99% udziałów w Minte.ai w drodze podniesienia kapitału zakładowego w zamian za łącznie 4,65 mln PLN.

Minte.ai podpisuje umowę z UNIQA

Umowa podpisana z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. przewiduje, że ocena roszczeń odbywać się będzie na podstawie automatycznej analizy skanów dokumentacji medycznej. Najpierw rozwiązanie zostanie wdrożone dla produktów uszczerbkowych NNW. Następnie również dla oferty typu „leczenie szpitalne”, „operacje chirurgiczne”, „poważne zachorowania” i „leczenie specjalistyczne”.

Oprogramowanie Minte.ai będzie zintegrowane z systemami UNIQA, pozwalając zarówno na przetwarzanie on-line, jak i na ręczną wersyfikację lub obsługę spraw w Panelu Likwidatora Minte – czytamy w komunikacie.

– Podpisane umowy pokazują, że po pozytywnych testach rozwiązanie oferowane przez Minte.ai cieszy się zainteresowaniem dużych graczy z sektora ubezpieczeniowego i odpowiada na ich potrzeby. Dzięki wdrożeniu oprogramowania możliwa będzie optymalizacja procesu likwidacji szkód. Jesteśmy przekonani, że po wdrożeniu platformy w towarzystwie UNIQUA oferowane rozwiązanie spotka się z zainteresowaniem kolejnych klientów, w tym zagranicznych – powiedział Artur Jedynak, Wiceprezes JR Holding ASI S.A.