Program jest adresowany przede wszystkim dla osób pracujących w instytucjach finansowych, które chcą uzyskać wiedzę dotyczącą FinTech oraz pozyskać umiejętności praktyczne związane z technologiami finansowymi, a także dla młodych przedsiębiorców, zapewniając im wsparcie w zakresie kształtowania własnych przedsięwzięć związanych z FinTech – czytamy na stronie uczelni.

Na podyplomowe studia FinTech na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu aplikować można pod tym linkiem.

Studia FinTech na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu

W programie zajęć znajdziemy takie przedmioty jak „Regulacje FinTech w Polsce, Europie i na świecie – ujęcie jakościowe i ilościowe”, „Finansowanie spółek FinTech”, „Współpraca spółek FinTech z bankami”, czy „Sztuczna inteligencja (AI) w finansach”. Program będzie dotykał również takich zagadnień jak InusrTech, PayTech, Robo-advice, LendTech, RegTech, kryptowaktywa, czy blockchain. Kierunek wystartuje pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Waliszewskiego.

Studia trwają dwa semestry (160 godzin). Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą w soboty i niedziele, raz lub 2 razy w miesiącu. Zajęcia w całości zostaną przeprowadzone online – za pomocą metod i technik kształcenia na odległość (w formie wideokonferencji z interakcją synchroniczną).

Koszt uczestnictwa wynosi 6900 PLN. Dla osób, które w chwili rozpoczęcia studiów podyplomowych są jednocześnie studentami studiów drugiego stopnia w UEP i nie korzystają z przesunięcia terminu złożenia pracy dyplomowej, przewidzianego Regulaminem studiów w UEP, opłata wynosi jednak 5520 PLN.

Ostatnio o uruchomieniu podyplomowych studiów FinTech poinformował także Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Program studiów podzielony jest na cztery bloki tematyczne i potrwa przez dwa semestry.

Wcześniej podyplomowe studia FinTech uruchomiła także Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Z kolei pionierem w tym zakresie był Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, na czele z dr Katarzyną Niewińską.