Skany dowodów po raz pierwszy znalazły się pod lupą UODO we wrześniu 2019 roku. Wtedy Urząd stwierdził, że banki nie mają prawa wykonywać kopii dokumentu tożsamości w trakcie zakładania konta, czy badania zdolności kredytowej. Teraz UODO postanowiło przeprowadzić kontrole w bankach, w ramach zatwierdzonego planu kontroli sektorowych na 2020 rok.

Kontrole UODO odnośnie skanowania dowodów w bankach

– W tym roku zostaną przeprowadzone kontrole sektorowe w: bankach pod kątem kopiowania dokumentów tożsamości, podmiotach korzystających z systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz organach przetwarzających dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym, tj. konsulatach i administracji skarbowej – czytamy w komunikacie UODO.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych uznał, że podjęcie kontroli właśnie w tym zakresie jest konieczne, ze względu na coraz częściej pojawiające się zagrożenia naruszania przepisów o ochronie danych osobowych. Instytucja zwraca także uwagę na duże społeczne zainteresowanie tego typu problemami.

Wrześniowe stanowisko Urzędu w sprawie wykonywania skanów dokumentów tożsamości było odpowiedzią na list prezesa Związku Banków Polskich, który liczył na analizę regulacji w tym zakresie. UODO stwierdził, że kopiowanie dowodów osobistych niemal w każdym przypadku budzi wątpliwości nadzoru. Sam fakt, że bank ma prawo wykonać skan, nie znaczy, że powinien to robić – wyjaśniał Urząd.

Naszym zdaniem można mieć pewne wątpliwości, czy zeskanowanie/kserowanie dowodu osobistego jest faktycznie bardziej niebezpieczne od ręcznego przepisania danych. Niemniej fakty są takie, że banki muszą się przygotować na serię kontroli UODO.