Future Finance Poland to inicjatywa, której celem jest przyśpieszenie rozwoju i zwiększenie konkurencyjności polskiego sektora finansowego oraz jego promocja poza granicami kraju. Może się to przełożyć na poprawę pozycji Polski na globalnej mapie centrów finansowych – czytamy w komunikacie.

Visa wesprze inicjatywę Future Finance Poland

Visa zaangażuje się szczególnie w obszarze Otwartych Finansów (FIDA), jednym z najbardziej obiecujących obszarów rozwoju nowoczesnych, opartych na danych finansów. Jest on skupiony na danych, możliwościach wyboru oraz doświadczeniu konsumenta. Firma chce wesprzeć polski sektor bankowy i finansowy w stawianiu czoła wyzwaniom i wykorzystaniu możliwości, jakie niesie za sobą otwarcie na dane płynące spoza banków – np. z firm inwestycyjnych czy biur kredytowych.

Korzyści, jakie płyną z otwartych finansów to przede wszystkim zwiększona konkurencja i innowacyjność rynku, a także ułatwiony dostęp do produktów finansowych. Z drugiej strony dostrzec można znaczące wyzwania przede wszystkim w zakresie technicznym, nadzorczym oraz w obszarze bezpieczeństwa. Celem jest zwiększenie wygody użytkowników, danie im szerszego wyboru w zakresie dostępnych rozwiązań finansowych i dalsza poprawa ich bezpieczeństwa.

Otwarte finanse, to jeden z elementów Future Finance Poland, inicjatywy uczestników rynku wspieranej przez sektor publiczny. Ma na celu wypracowanie mechanizmów współpracy wspomagających rozwój polskiego centrum finansowego. Zaplanowane działania koncentrują się na obszarze regulacyjnym, technologicznym i biznesowym. Inicjatywa obejmuje także promocję polskiego centrum finansowego za granicą oraz wsparcie ekspansji zagranicznej polskich podmiotów z rynku finansowego. Wszystkie te działania mają znacząco poprawić pozycję Polski na globalnej mapie centrów finansowych. Inicjatorem Future Finance Poland jest Fundacja FinTech Poland.