Uczestnicy badania deklarują zmniejszenie skali przelewów międzynarodowych rok do roku z powodu różnych wyzwań ekonomicznych. Mimo to, według Visa, to przejściowe i w erze globalizacji przelewy zagraniczne będą rosły w dłuższej perspektywie.

Przelewy międzynarodowe zyskują na znaczeniu

Raport Visa wykazał również, że aplikacje cyfrowe są preferowanym sposobem przesyłania pieniędzy na świecie dla ponad dwóch trzecich osób, które z nich korzystają. Jednocześnie 43% z nich nie doświadcza żadnych problemów przy wysyłaniu lub odbieraniu środków w sposób cyfrowy. Natomiast aż 76-77% respondentów miało problem z wysyłaniem lub odbieraniem środków finansowych, w postaci czeków czy przekazów pocztowych.

– Obecnie miliony ludzi na całym świecie przesyła pieniądze za granicę, aby wspierać w ten sposób krewnych w kraju pochodzenia, korzystając m.in. z przekazów pieniężnych. Polska szybko staje się częścią tego trendu, biorąc pod uwagę ponad 1,1 miliona cudzoziemców pracujących w naszym kraju. Są to także obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej, w tym z Ukrainy, Nepalu i Kolumbii, którzy szukają w Polsce perspektyw rozwoju, a przy tym często wspierają finansowo bliskich w swoich ojczyznach – powiedział Sebastian Geldner, dyrektor rozwoju biznesu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Visa.

– Zależy nam na tym, by Visa Direct otwierała nowe możliwości włączenia finansowego i zwiększania dobrobytu poprzez upraszczanie płatności transgranicznych i usprawnianie sposobu, w jaki pieniądze są przekazywane. Zaprezentowane dane pokazują, jak szybko rozwijają się przelewy cyfrowe. Badanie zwraca też uwagę, że wciąż jest wiele do zrobienia, by uprościć przekazy pieniężne dla większej liczby pracowników migrujących i ich rodzin, których funkcjonowanie często jest od nich uzależnione – dodaje.

Jak konsumenci przesyłają środki finansowe?

Badanie „Międzynarodowe przepływy środków: upowszechnienie cyfrowych przekazów pieniężnych w 2024 r.” analizuje sposób, w jaki konsumenci przesyłają środki finansowe za granicę, a także opłaty, metody oraz powody ich wysyłania i odbierania.

Najważniejsze wnioski płynące z odpowiedzi osób nadających i odbierających przelewy międzynarodowe w Polsce:

  • Międzynarodowe, cyfrowe przelewy są preferowaną metodą przesyłania środków wśród badanych konsumentów w większości krajów. To najpopularniejszy sposób przekazywania pieniędzy za granicę z Polski (59%). Dodatkowo aplikacje cyfrowe są postrzegane jako najbezpieczniejsze przez 48% nadawców przelewów i 41% ich odbiorców.
  • W Polsce często korzysta się z różnych metod przesyłania pieniędzy do innych krajów. Trzech na pięciu (61%) nadawców wysyła je przynajmniej raz w roku, a 65% odbiera przekazy przynajmniej raz w roku. Ponad jedna czwarta (28%) osób korzystających z przesyłania środków finansowych planuje częściej korzystać z cyfrowych zdalnych metod transferów pieniężnych w przyszłości.
  • Tradycyjne metody przesyłania środków wiążą się z ukrytymi opłatami. Prawie jedna trzecia (31%) osób w Polsce otrzymała ofertę darmowego transferu środków, który tak naprawdę wiązał się z koniecznością poniesienia ukrytych opłat.