Currencycloud to platforma, która umożliwia fintechom i bankom na dostarczanie rozwiązań walutowych przy płatnościach transgranicznych. W 2019 roku firma nawiązała strategiczne partnerstwo z Visa, które ustaliło wycenę Currencycloud na poziomie 700 mln GBP.

Visa przejmuje fintech Currencycloud

O planowanej akwizycji Currencycloud przez Visa pisaliśmy już w lipcu bieżącego roku. Z kolei w styczniu 2022 r. Visa wzięła udział w rundzie inwestycyjnej, w ramach której fintech pozyskał 80 mln USD. W dofinansowaniu uczestniczyli także BNP Paribas i Siam Commercial Bank.

Currencycloud dostarcza API, które umożliwia świadczenie usług z zakresu wymiany walut. Jako przykłady można wymienić zarządzanie kontami walutowymi, portfele wielowalutowe, czy powiadomienia o transakcjach wymiany walut w czasie rzeczywistym.

Fintech współpracuje z blisko 500 bankami i firmami technologicznymi, które swoim zasięgiem obejmują 180 państw. W tym roku spółka rozpoczęła działalność na takich rynkach jak Hiszpania, Francja, czy Niemcy oraz otworzyła nowe biuro w Singapurze. Currencycloud każdego miesiąca przetwarza płatności transgraniczne o wartości ponad 5 mld USD.

Po akwizycji siedziba Currencycloud ma pozostać w Londynie. Fintech zachowa także dotychczasowy zespół.