Interoperacyjność technologii uwierzytelniania przynosi korzyści akceptantom (dzięki wyższej konwersji i niższym wskaźnikom oszustw), wydawcom (dzięki zwiększeniu obrotów) oraz konsumentom, którzy cenią sobie możliwość dokonywania płatności za pomocą jednego kliknięcia – czytamy w komunikacie.

Uwierzytelnianie z certyfikatem FIDO

Począwszy od stycznia 2021 roku, dyrektywa PSD2 wymaga od akceptantów spełnienia nowych poziomów rozliczalności przy transakcjach płatniczych i uwierzytelnianiu. Integracja tych kroków uwierzytelniania komplikuje proces dla sprzedawców, którzy obawiają się, że może to zniechęcić klientów.

LoginID zapewnia interfejsy API i SDK, które dają firmom możliwość zintegrowania uwierzytelniania z certyfikatem FIDO z dowolną stroną internetową, aplikacją, platformą e-commerce lub instytucją finansową. Rozwiązania silnego uwierzytelniania od firm takich jak LoginID pomagają według Visa promować jej wizję poprawy integralności płatności – zarówno ograniczając oszustwa, jak i pomagając akceptantom spełnić globalne wymagania regulacyjne.

Standardy FIDO są wspierane przez Visa i inne sieci płatnicze, a także firmy technologiczne, takie jak Microsoft i Google. Visa w Europie działa w kierunku upowszechnienia uwierzytelniania delegowanego – regulacji PSD2, która pozwala na „delegowanie” uprawnień od wydawcy do dostawcy usług płatniczych lub akceptanta (łącząc FIDO z siecią 3DS) – i prawdopodobnie będzie dążyć do wprowadzenia podobnych modeli na całym świecie.