– Rok 2019 to dla Banku Pocztowego jeden z najlepszych okresów w ciągu ostatnich paru lat, chociaż nie ukrywam, że jest jeszcze wyraźne pole do wzrostu i konieczność poprawy podstawowych wskaźników. W ubiegłym roku zdecydowanie poprawiliśmy jakość portfela kredytowego, rentowność, zwiększyliśmy akcję kredytową, pogłębiliśmy współpracę z Pocztą Polską, a ank przeszedł prawdziwą rewolucję technologiczną, udostępniając swoim klientom sporo nowych usług – mówi Robert Kuraszkiewicz, Prezes Banku Pocztowego.

Wyniki Banku Pocztowego za 2019 rok

W 2019 r. Bank Pocztowy wypracował 18,9 mln zł zysku netto, osiągając poziom najwyższy od czterech lat, o 11,9 mln zł, tj. o 168,9% wyższy w porównaniu do 2018 r. (w ujęciu jednostkowym) oraz wyższy niż zapisany w strategicznym planie finansowym na 2019 r. Gdyby nie konieczność utworzenia rezerw na tzw. małe TSUE przez wszystkie banki w Polsce, zysk netto banku byłby wyższy dodatkowo o ponad 12,2 mln zł.

Wynik finansowy brutto kształtował się na poziomie 32,3 mln zł i w porównaniu do 2018 r. w ujęciu jednostkowym wzrósł o 17,9 mln zł, tj. o 124,5%. Istotny wzrost zysku netto Banku Pocztowego wpłynął na wyższy poziom wskaźnika zwrotu z kapitału (ROE netto), który na koniec 2019 r. osiągnął poziom 3,2%, czyli był o 2,1 p.p. wyższy niż na koniec 2018 r.

W 2019 r. Bank Pocztowy podejmował liczne inicjatywy aktywizujące sprzedaż, a najistotniejszą z nich był rozwój bankowości elektronicznej. Najważniejszym wydarzeniem było umożliwienie wszystkim klientom korzystania z aplikacji mobilnej i internetowej EnveloBank oraz wdrożenie całego spektrum płatności mobilnych – Google Pay, Apple Pay i Garmin Pay. Pocztowy udostępnił również autoryzację za pomocą FaceID dla użytkowników sprzętu Apple.

W związku z pandemią koronawirusa Bank Pocztowy umożliwił również zawieszenie na okres od 1 do 6 miesięcy spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, gotówkowych i hipotecznych oraz kredytów dla MSP.