Klienci banków Santander Bank Polska, Alior Bank, PKO BP, SGB i SGB-Bank SA, Nest Bank i Pekao SA będą mogli składać wnioski o subwencje z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju za pośrednictwem swojej bankowości elektronicznej. Pomoc skierowana jest do przedsiębiorstw.

– Pandemia COVID-19 zaskoczyła cały świat i doprowadziła do spadku aktywności gospodarczej w skali nie widzianej od pokoleń. Po pierwszym etapie walki z wirusem, przechodzimy do kolejnego – poszukiwania stabilizacji w nowych warunkach. Dla gospodarki, ważnym źródłem stabilizacji będzie Tarcza Finansowa PFR o wartości 100 mld zł. PKO Bank Polski włączył się w prace nad systemem dystrybucji tych środków za pośrednictwem bankowości elektronicznej i udostępnia przedsiębiorcom możliwość złożenia wniosku o wsparcie. Mam nadzieję, że dzięki systemowi wspierającemu sprawne przekazywanie subwencji, uda się nam wspólnie ocalić więcej firm i tworzonych przez nie miejsc pracy – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego

Kto może skorzystać z subwencji PFR?

Z tarczy korzystać mogą zarówno mikro przedsiębiorstwa (zatrudniające od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro), jak i małe i średnie firmy (zatrudniające do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro). Subwencje są przeznaczone dla firm, których przychody spadły przynajmniej o 25%, w związku z COVID-19.

Maksymalna kwota subwencji zależy od wielkości przedsiębiorstwa, spadku przychodów czy liczby zatrudnionych i może wynieść nawet 324 tys. zł w przypadku mikrofirm oraz 3,5 mln zł w przypadku małych i średnich firm.

Decyzję o przyznaniu subwencji, w tym o jej wysokości, podejmuje Polski Fundusz Rozwoju. Umowa jest zawierana na trzy lata, a spłata subwencji rozpoczyna się rok po jej przyznaniu i będzie rozłożona na 24 miesiące. Większa część (do 75 proc.) uzyskanego wsparcia może być bezzwrotna po spełnieniu określonych warunków, w tym kontynuowania prowadzonej działalności oraz utrzymania na niezmienionym poziomie średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Kalkulator subwencji PFR w Santander Bank Polska

Szczegóły można sprawdzić na stronie PFR, a także na stronach poszczególnych banków. Na wyróżnienie zasługuje Santander, który w ramach swojego serwisu uruchomił też specjalny kalkulator, który umożliwia oszacowanie kwoty subwencji.

Przykładowo mikrofirma zatrudniająca 5 pracowników, której obroty w kwietniu spadły o 75% względem analogicznego okresu rok temu i wyniosły 50 tys. zł, może starać się nawet o 180 tys. zł kwoty dofinansowania, z czego 135 tys. zł – po spełnieniu wszystkich warunków – może zostać umorzona.

Santander

Z programu może skorzystać 670 tys. przedsiębiorców

Subwencja finansowa z PFR to jeden z ważniejszych elementów Tarczy Finansowej w związku z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom ekonomicznym spowodowanym przez epidemię koronawirusa. Pisząc prościej – chodzi o takie wsparcie spółek, by przetrwały lockdown, nie musiały zwalniać pracowników, ciąć wydatków na usługi zewnętrzne w mniejszych firmach, a w skrajnych przypadkach – ogłaszać upadłości.

Łączna wartość realizowanego przez Polski Fundusz Rozwoju programu, który skierowany jest do 670 tys. przedsiębiorstw, to 100 mld zł, z czego 75 mld zł trafi do mikro, małych i średnich firm.