Zbigniew Wiliński
Zbigniew Wiliński, UKNF

Trudny rok, ale fintechy dały radę

2020 rok był ekstremalnie trudnym okresem dla wszystkich, w tym dla fintechów. Szczęśliwie pandemia okazała się nie być wymówką do tego, by realizować ważne sektorowe projekty, w tym te skupione na wsparciu rynku w ramach działalności departamentu fintech w UKNF.

Zbigniew Wiliński został dyrektorem Departamentu Innowacji Finansowych Fintech w UKNF pod koniec 2019 roku – oznacza to, że większość czasu z nowym szefem departament funkcjonował w warunkach pandemii. Mimo tego, udało się dowieźć kluczowe projekty oraz zacząć… kilka nowych. Zapytaliśmy o nie, a poniżej mogą Państwo przeczytać otrzymane odpowiedzi.

Łukasz Piechowiak: Podsumowując 2020 – co wymieniłby Pan jako szczególnie znaczące w działaniach Departamentu Fintech?

Zbigniew Wiliński: W minionym roku podejmowaliśmy szereg działań, którymi możemy się pochwalić. Wymieniłbym te o szczególnie istotnym znaczeniu, jak:

 • Kontynuacja Programu Innovation Hub, w ramach którego UKNF, wspierając rozwój nowoczesnych technologii, odpowiada na pojawiające się wątpliwości podmiotów z sektora FinTech. Pomimo niełatwego roku, który już za nami, do Programu zgłosiły się 32 podmioty. Spadek zgłoszeń w stosunku do lat wcześniejszych oceniamy jako efekt częściowego unieruchomieniem gospodarki na skutek pandemii wirusa SARS-CoV-2.
 • Piaskownica Wirtualna – uruchomione środowisko testowe pozwala na zasymulowanie wybranych funkcjonalności i usług oferowanych na rynku finansowym. Uczestnicy testów korzystając z Piaskownicy uzyskują dostęp do infrastruktury IT, pozwalającej na weryfikację przyjętych założeń swojej działalności w kontrolowanych warunkach środowiska testowego. Pierwsza Piaskownica Wirtualna w UKNF udostępniona zainteresowanym podmiotom pozwala na zasymulowanie szeregu operacji bankowych i przetestowanie rozwiązań bazujących na interfejsie Open API, zgodnym ze standardem Polish API. Udział w testach jest opcjonalny i stanowi rozszerzenie Programu Innovation Hub. Zarówno Program Innovation Hub, jak również dostęp do środowiska testowego, jest bezpłatny i dobrowolny. Piaskownica Wirtualna przeznaczona jest zarówno dla podmiotów nadzorowanych, podmiotów ubiegających się o zezwolenie KNF na działalność oraz start-upów.
 • Spotkania Zespołu ds. Rozwoju Innowacji FinTech mające na celu usuwanie barier w rozwoju innowacyjnych rozwiązań. W 2020 roku odbyło się ponad 20 wirtualnych spotkań z przedstawicielami rynku finansowego. Przeanalizowano ponad 200 zgłoszonych barier. Zostały one skierowane przez UKNF do odpowiednich instytucji celem dalszych prac nad ich wyeliminowaniem bądź złagodzeniem.
 • Supervision FinTech Talks – w październiku odbyliśmy cykl webinarów dla sektora fintech. W ramach webinariów eksperci z UKNF wspólnie z uczestnikami rynku omawiają tematy regulacyjne, technologiczne oraz biznesowe dotyczące ekosystemu innowacji finansowych https://supervisiontalks.pl/.
 • Inicjatywa #FakeHunter i KNF: łączymy siły przeciwko dezinformacji na rynku finansowym – po sukcesie projektu #FakeHunter, jego twórcy, Polska Agencja Prasowa i GovTech Polska, zdecydowali się na poszerzenie serwisu o tematykę finansową. W lipcu 2020 r. do współpracy zaproszona została KNF.

Ł.P.: A w ramach Cyfrowej Agendy Nadzoru?

Z.W.: W 2020 roku wiele projektów zawartych w CAN zostało zrealizowanych. Przedstawiciele Departamentu Fintech z ramienia UKNF brali udział konferencjach, spotkaniach, webinarach, konkursach, jak na przykład w hackatonach. Udział odbywał się online, jak również stacjonarnie i hybrydowo.

Nasze inicjatywy w ramach CAN to przede wszystkim stanowiska i komunikaty np.:

 • Komunikat dotyczący przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej (marzec 2020 r.),
 • Stanowisko dotyczące zasad funkcjonowania tzw. platform crowdfundingu inwestycyjnego (kwiecień 2020 r.),
 • Raport „How to do Fintech in Poland” opracowany wspólnie z Fundacją FinTech Poland, UKNF oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu, przy wsparciu innych partnerów (wrzesień 2020 r.),
 • Stanowisko UKNF w sprawie wydawania i obrotu kryptoaktywami.

Ł.P.: Jak pandemia wpłynęła na Państwa działania?

Z.W.: Zarówno Departament Fintech jak i cały Urząd szybko przystosował się do nowej sytuacji i warunków, w których przyszło nam pracować. Muszę przyznać, że niezwykle sprawnie przeszliśmy na komunikację online z podmiotami rynku finansowego.

Do tej pory wszystkie spotkania z rynkiem w ramach programu Innovation Hub czy też spotkania Zespołu ds. rozwoju innowacji odbywają się na bieżąco za pośrednictwem komunikatorów internetowych, bez uszczerbku dla ich jakości.

Ł.P.: Jakie wyzwania dla sektora fintech wskazałby Pan w 2021?

Z.W.: Wymieniłbym tutaj przede wszystkim trzy elementy:

 • Regulacje krajowe i unijne – opracowywanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań przez przedsiębiorców w warunkach ograniczonej dostępności zasobów IT, wynikającej z konieczności dostosowywania systemów bankowych/finansowych do zmieniających się regulacji
 • Adaptacja innowacyjnych technologii w sektorze finansowym – gotowość sektora finansowego do inwestycji w nowe technologie (np. rozwiązania chmurowe, blockchain, rozwiązania globalne, etc.),
 • Cyberbezpieczeństwo – opracowanie skutecznych mechanizmów ochrony przed atakiem na sektor, wypracowanie standardów współdziałania sektora finansowego

Ł.P.: Czego nowego możemy się spodziewać w ramach wsparcia sektora fintech? 

Z.W.: Obecnie Urząd KNF prowadzi prace ukierunkowane na wydanie raportu z prac Zespołu do Spraw Rozwoju Innowacji FinTech, działań w zakresie zbudowania i wprowadzenia piaskownicy regulacyjnej, a także udostępnienia Piaskownicy Wirtualnej pozwalającej na prowadzenie testów w rozproszonej sieci Blockchain.

Kontynuujemy nadal bezpośredni dialog a uczestnikami rynku, wspierając inicjatywy płynące od podmiotów sektora fintech.

Dziękuję za odpowiedzi.

Więcej na temat podsumowania działalności i dalszych planów rozwoju opowiemy w podcaście ze Zbigniewem Wilińskim, który jest w przygotowaniu.