Szczególnie duże zmiany wymusza implementacja przepisów PSD2, które dają zupełnie nowe możliwości obsługi klientów, lecz także stawiają niespotykane wcześniej wyzwania związane z bezpieczeństwem transakcji i danych osobowych. PSD2 otwiera drzwi do sektora bankowego nowym podmiotom (czytaj fintechom), które będą miały prawo dostępu do informacji o rachunku klienta w banku.

Co przyniesie dyrektywa PSD2?

Spodziewam się, że spowoduje to dalszą cyfryzację i personalizację oferty, co w praktyce oznaczać będzie oferowanie klientom produktów całkowicie zindywidualizowanych pod ich konkretne potrzeby. Zmieni się zatem również mentalność klientów i sposób konsumpcji przez nich usług finansowych.

Oczywiście zmiany te prowokują pytania o przyszłość banków i ich rolę na rynku w kolejnych latach. Osobiście wierzę, że banki zachowają swoją wiodącą pozycję, choć niewątpliwie ich oferta będzie musiała ewoluować. Presja konkurencji ze strony fintechów, korzystających z otwarcia dostępu do baz klientów banków będzie zapewne impulsem do szerszego wyjścia samych banków na rynek usług i produktów niebankowych.

Dzięki rozwojowi technologicznemu bankowe systemy transakcyjne staną się centrum zarządzania wszystkimi bieżącymi sprawami, nie tylko finansowymi. Staną się nieodzownym elementem codzienności klientów, wpisując się w ich potrzeby z obszaru płatności i decyzji finansowych, zapewniając również stały dostęp do wszystkich potrzebnych usług, jak: ubezpieczenia, bilety, zakupy.

Ten trend wymagać będzie jednak coraz to nowych innowacyjnych pomysłów i wdrożeń. Same banki mogą już nie nadążyć za tempem rozwoju, nie obejdzie się więc bez współpracy z zewnętrznymi partnerami, wśród których fintechy wydają się naturalnym wyborem. A więc z jednej strony nowe przepisy stawiają nas w roli bezpośredniej konkurencji, z drugiej dają szansę na bliższą współpracę. Zdaje się zatem, że nie mamy wyboru: musimy nauczyć się żyć w symbiozie.