Co roku na Forum Ekonomiczne – największą konferencję w Europie Środkowo-Wschodniej – przyjeżdża ponad 4 tys. gości. Swoje poglądy dotyczące aktualnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej na świecie wymienią szefowie rządów i parlamentów, ministrowie i parlamentarzyści z krajów naszego regionu, prezesi największych spółek, eksperci, przedstawiciele świata nauki, kultury oraz mediów z pond 60 krajów.

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć tutaj.

Forum Ekonomiczne w Krynicy 2019 – program i zagadnienia

Podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędą się następujące sesje plenarne:

 • Europa jutra. Silna, czyli jaka?
 • Polski biznes w zmieniającej się Europie. Pozycja-Strategie-Perspektywy
 • Europa w obliczu globalnej rywalizacji
 • Historia puka do naszych drzwi. Etyka i polityka
 • 10 lat Partnerstwa Wschodniego
 • Inwestycja a nie koszt – jak i dlaczego zwiększać nakłady na ochronę zdrowia
 • Jaką wartością jest dzisiaj bezpieczeństwo?

Zaplanowano także ponad 200 paneli dyskusyjnych i wykładów. Wśród najciekawszych z nich można wymienić:

 • Unia Europejska po wyborach – w poszukiwaniu realnych rozwiązań
 • Niezależne media. Czy to możliwe?
 • Gospodarka przyszłości z perspektywy państw Europy Środkowej i Wschodniej
 • Impact-Investment – Model biznesowy XXI wieku
 • Jak rozwijać biznes?
 • Cyberbezpieczeństwo przemysłu i infrastruktury krytycznej
 • Cyfryzacja gospodarki rynkowej. Pogłębi nierówności czy podniesie poziom dobrobytu?
 • Zaawansowane technologie w służbie bezpieczeństwa informacji
 • Fake news – real business
 • Digital Economy at Fusion Point: czy Polska i inne kraje regionu CEE łapią masę krytyczną?
 • Cyberbezpieczeństwo jako wyzwanie dla Europy
 • Sojusz technologiczny odpowiedzią na wyzwania cyberbezpieczeństwa?
 • Wpływ Aktu o cyberbezpieczeństwie na gospodarki państw UE
 • Elektromobilność – Polska i Świat
 • Sztuczna inteligencja – kto będzie rządził światem?
 • Blockchain i potencjalne kierunki jego rozwoju. Świetlana przyszłość czy przemijający trend?
 • Jak Fintech zmienił bankowość?
 • Pojazdy autonomiczne
 • Rynek pracy przyszłości – czy roboty należy opodatkować?
 • Jak nowe technologie zmienią warunki przesyłu danych.
 • Jednorożec nad Wisłą – czy Polska jest gotowa na duże innowacje?
 • Polska vs. świat – jak dogonić zagraniczne ecosystemy startupowe?
 • Innowacja jest kobietą. Sektor nowych technologii w rękach pań.
 • Finansowanie i rozwój innowacyjnych firm w Polsce.