Pierwszy webinar pojawi się w przestrzeni internetowej pod koniec października (29.10), na stronie SuperVision FinTech Talks. Dostęp do całego cyklu będzie nieograniczony i każda osoba, zainteresowana tematem, będzie mogła śledzić spotkania, by uzyskać odpowiednią dawkę wiedzy na temat polskiego sektora fintech oraz kierunku, w jakim zmierza.

SuperVision FinTech Talks – nowy cykl webinarów

W ramach cyklu powstanie 6 webinarów – każdy o innej tematyce. Wszystkie jednak będą koncentrować się na aktualnych zagadnieniach, którymi żyje rynek oraz tych o charakterze bardziej systemowym. Program przewiduje wystąpienia ekspertów, prezentacje oraz – przede wszystkim – dyskusje.

Tematy, poruszane w ramach projektu, skoncentrują się przede wszystkim na kwestiach regulacyjnych, technologicznych oraz biznesowych, dotyczących ekosystemu innowacji finansowych. Dzięki spotkaniom uczestnicy rynku będą mogli spojrzeć z nowej perspektywy na funkcjonowanie organu nadzoru oraz metodykę jego działań.

KNF zaprezentuje również swoje stanowisko w kluczowych dla rozwoju sektora kwestiach oraz proponowane rozwiązania, ułatwiające fintechom funkcjonowanie na rynku oraz wyzwania, przed którymi stoi branża.

– Widzimy w tym projekcie duży potencjał i chcemy w pełni go wykorzystać. Liczymy, że cykl webinarów SuperVision FinTech Talks pozwoli zbudować między Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego i uczestnikami rynku atmosferę zaufania i wzajemnego zrozumienia. Uważamy również, że to znakomita okazja do podjęcia rozmów o przyszłości sektora oraz analizy, w jaki sposób mądrze wspierać rozwój branży – komentuje Zbigniew Wiliński, Dyrektor Departamentu Innowacji Finansowych (Fintech) UKNF.