Szczegółowy program konferencji oraz formularz zgłoszenia udziału w niej znajdują się na stronie www.digitalmoneyforum.biz. Wideokonferencja w godzinach 9.30 – 17.30 : zamiast sali konferencyjnej wykorzystana zostanie platforma webinarowa KIGEiT. Podczas transmisji uczestnicy widzą prelegenta, prezentacje/zapisy na tablicy, oraz mają dostęp do czatu na którym mogą zadawać pytania.

Fintek.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

VII Digital Money & Blockchain Forum

W trakcie Forum poruszone zostaną m.in. następujące tematy:

 • Skutki dyrektywy PSD2 i sukcesy w budowaniu krajowych centrów innowacji
 • Wpływ pandemii na trendy technologiczne
 • Blockchain w medycynie – wyzwanie czy szansa?
 • Człowiek vs bezpieczeństwo w świecie blockchain
 • Pieniądz cyfrowy banków centralnych, korporacji i banków oraz społeczeństwa
 • Zastosowanie technologii blockchain do zabezpieczania transakcji w systemach administracji publicznej
 • Kantory e-handlu w trybie prywatnym, poniżej progu AML – zdecentralizowane
  oraz scentralizowane
 • Blockchain – trendy regulacyjne w nowej dekadzie
 • Nowy model gromadzenia dowodów cyfrowych z zagranicy przez organy ścigania
  w perspektywie funkcjonowania platform do obsługi walut wirtualnych

Współorganizatorzy Forum: Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Uczelnia Łazarskiego.

Patroni Honorowi: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Rozwoju, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji.

Obowiązują rabaty dla określonych grup słuchaczy – członków PSB, IGBiNT, PIIT, PTI, KIGEiT, administracji centralnej, samorządowej, uczelni i jednostek naukowych.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.