Z Verifone do iPOS. Tomasz Wejcman nowym prezesem polskiego fintechu

Ponadto Tomasz Wejcman 25-letnie doświadczenie strategicznym i operacyjnym zarządzaniu przedsiębiorstwami, zarówno w międzynarodowych spółkach, jak i w organizacjach z kapitałem polskim. W iPOS zajmie się kreowaniem strategii, definiowaniem możliwości wzrostu, budowaniem nowych kanałów sprzedaży oraz współpracą z partnerami.

Mariaż świata płatniczego ze światem fiskalnym

Tomasz Wejcman zna spółkę iPOS od początku jej istnienia, ponieważ z ramienia Verifone uczestniczył w projekcie dostarczania terminali płatniczych stanowiących bazę dla kasy wirtualnej oraz element wszystkich kasoterminali. Praktyczna wiedza w zakresie rynku płatności elektronicznych i wypracowane kontakty pozwolą zacieśnić relacje iPOS z podmiotami działającymi w segmencie płatności bezgotówkowych oraz organizacjami płatniczymi – czytamy w komunikacie.

– Kilka lat temu iPOS jako pierwszy zrealizował logiczną i oczywistą potrzebę zintegrowania dwóch światów – fiskalnego i płatniczego, a dodatkowo w odpowiedzi na wymagania przedsiębiorców dostarczył platformę do zarządzania biznesem, tworząc zintegrowany produkt. Będziemy kontynuować strategię produktu all-in-one. Stawiamy na współpracę z branżą w zakresie promowania płatności bezgotówkowych oraz rozwoju nowoczesnych usług i narzędzi dla merchantów – mówi Tomasz Wejcman.

Nowy prezes iPOS przekonuje, że współpraca z partnerami branżowymi przede wszystkim zwiększy wartość funkcjonalną oferowanych rozwiązań dla przedsiębiorców i pozwoli na stworzenie oferty end-to-end, w której – w ramach jednego rozwiązania – dostarczana będzie pełna usługa potrzebna do efektywnego prowadzenia biznesu.

Kasy wirtualne dla wszystkich

Strategicznym celem iPOS będzie popularyzacja idei kas w formie oprogramowania (softpos) oraz wielu innych usług, dla których bazą są terminale płatnicze. Obecnie ustawodawca dopuszcza możliwość stosowania kas w formie oprogramowania jedynie w branży HoReCa i transporcie. Nowy prezes iPOS SA przekonuje, że umożliwienie stosowania kas wirtualnych na szeroką skalę przyniesie korzyści dla wszystkich uczestników rynku.

– Kasa fiskalna na terminalu to rozwiązanie pozwalające na ograniczenie liczby urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności, a to adresuje trudności z dostępem komponentów do produkcji urządzeń fiskalnych, które są podyktowane m.in pandemią i skutkami wojny w Ukrainie. Wdrożenie rozwiązań all-in-one na szeroką skalę ma też wpływ na ślad węglowy, co oznacza, że jest to opcja spójna z działaniami świata mającymi na celu ochronę środowiska – mówi Tomasz Wejcman.

Co jeszcze planuje fintech iPOS?

Zarząd iPOS, w poszerzonym o Tomasza Wejcmana składzie, ma stawiać na rozwój technologiczny, który pozwoli na rozbudowę portfolio produktów adresujących wymagania funkcjonalne większości segmentów rynku. Obecnie spółka w ramach planu produktowego wdrożyła rozbudowaną funkcjonalność systemu do gastronomii opartego o kasę wirtualną na terminalu.

Za strategiczne projekty technologiczne, architekturę i zarządzanie R&D będzie odpowiedzialny Adam Tomaszewski, który dotychczas pełnił funkcję prezesa iPOS, a od maja objął rolę wiceprezesa. Adam Tomaszewski kierował projektem stworzenia wszystkich kasoterminali iPOS, w tym pierwszej kasy wirtualnej na terminalu płatniczym oraz ich homologacji.