Oferta publiczna Allegro obejmuje emisję 23 255 814 nowych akcji, z których grupa zamierza uzyskać przychody na poziomie 1 mld złotych oraz sprzedaż 190 293 225 istniejących akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. Przewidywany pierwszy dzień notowania i obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to 12 października bieżącego roku.

Allegro publikuje cenę za akcje na GPW

– To kolejne ważne wydarzenie w procesie wejścia Allegro na giełdę. Podczas spotkań z wieloma potencjalnymi inwestorami otrzymaliśmy od nich niezwykle pozytywne opinie. W ciągu 20 lat ciągłego wzrostu i nieustannych innowacji, przekształciliśmy się z lokalnego startupu w gracza e-commerce europejskiego formatu – mówi  François Nuyts, prezes zarządu Allegro.

Inwestorom detalicznym przydzielonych zostanie 9 342 771 akcji. Z kolei inwestorom instytucjonalnym przydzielonych zostanie 236 238 624 akcji. Całkowita wartość Oferty wyniesie 10,6 mld PLN w przypadku pełnego wykonania Opcji Dodatkowego Przydziału lub 9,2 mld PLN bez uwzględnienia Opcji Dodatkowego Przydziału – wyjaśnia Allegro w komunikacie.

Allegro zamierza pozyskać dzięki IPO niespełna 1 mld złotych. Środki mają zostać przeznaczone na spłatę istniejącego zadłużenia w celu poprawy dźwigni finansowej netto oraz na ogólne cele korporacyjne grupy. Jednym z takich celów ma być między innymi rozwijanie usług w obszarze FinTech. Chodzi tutaj przede wszystkim o system Allegro Pay, który został uruchomiony pod koniec lipca. Testy rozwiązania mają być kontynuowane do końca 2020 roku.