Zbigniew Jagiełło od 1995 roku jest pracownikiem instytucji rynku kapitałowego. Karierę rozpoczynał w Pioneer Pierwszym Polskim Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych S.A. Dotychczasowy prezes Banku PKO jest także absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz Rotterdam School of Management Erasmus University. Więcej o tej postaci można przeczytać tutaj.

Walne Zgromadzenie zgodnie przyjęło Zbigniewa Jagiełłę

Nie ma w zasadzie w tym nic dziwnego. Dotychczasowy prezes zarządu PKO Banku Polskiego ma dość bogate doświadczenie. Za jego kadencji, prowadzona instytucja awansowała na pierwsze miejsce na liście najwyżej wycenianych polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jednym z jego znaczących sukcesów była np. przeprowadzona pod jego nadzorem transformacja technologiczna PKO Banku Polskiego. Pozwoliło to, zarządzanej przez niego spółce, osiągnąć pozycję lidera bankowości mobilnej w kraju z 25% udziałem w rynku. Dotychczasowy prezes banku PKO był także pomysłodawcą powołania Operatora Chmury Krajowej.

Jagiełło był także inicjatorem powstania Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIKA, opartego na aplikacji mobilnej IKO. Rozwiązanie zostało nagrodzone dwukrotnie, w 2018 i 2019 roku. Jego projekt zwyciężył  także w rankingu Retail Banker International – obejmującym aplikacje mobilne banków z całego świata.