Wśród partnerów programu, którzy staną się odbiorcami technologii startupów, znajdują się Santander (ścieżka FinTech), Orange (ścieżka TelCo) i AXA Partners (ścieżka InsurTech).  Rekrutacja jest prowadzona na stronie www.accelpoint.pl.

Startupy w programie akceleracyjnym AccelUp

Uczestnicy programu otrzymują wsparcie finansowe do 200 tys, zł oraz wsparcie „businnes know-how” w postaci 100+ godzin konsultacji z ekspertami rynkowymi. Startupy będą miały również możliwość skorzystania z szerokiego zaplecza inwestycyjnego, w tym możliwość prezentacji przed globalnym funduszem Santander InnoVentures z Madrytu. AccelUp to program typu non-equity. Oznacza to, że po zakończeniu akceleracji całość udziałów pozostaje po stronie startupu.

Organizatorzy zapraszają startupy z produktami gotowymi do wdrożenia. W pierwszym etapie akceleracji firmy otrzymają pomoc w zaadaptowaniu produktów do potrzeb partnerów, z kolei w drugim startup przetestuje produkt na infrastrukturze partnera i przeprowadzi Proof of Concept. Na najbliższe dwa lata Akcelerator Accelpoint zaplanował 4 rundy programu.

Program jest realizowany w ramach współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Akcelerator Accelpoint otrzymał wsparcie w ramach działania 2.5. Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, “Programy Akceleracyjne”.

/Rafał Tomaszewski