W III kw. 2022 r. przychody Grupy Alior Banku wyniosły 767 mln zł. W ujęciu rocznym zmniejszyły się o 152 mln zł (-17 proc. r/r). Wynik odsetkowy wyniósł 587 mln zł (-17 proc. r/r), a wynik prowizyjny: 202 mln zł (+6 proc. r/r). Wyniki obciążone są dodatkowym kosztem wakacji kredytowych w wysokości 502 mln zł oraz rezerwą na zwrot dodatkowej marży, dotyczącej kredytów hipotecznych w kwocie 23 mln zł. Łączna wartość zdarzeń o charakterze jednorazowym wyniosła 597 mln zł i obniżyła zysk netto Grupy Alior Banku w III kw. tego roku o ok. 494 mln zł.

– Trzeci kwartał to szereg zdarzeń jednorazowych, które ostatecznie miały ogromny wpływ na wyniki całego sektora bankowego, w tym także nasze. Wśród nich są: rezerwa na koszt wakacji kredytowych, koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych, rezerwa na zwrot marży związanej z wpisem hipoteki do ksiąg wieczystych, dopłata do Systemu Ochrony Banków Komercyjnych oraz wpłata na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Te wszystkie czynniki są w dużej mierze odpowiedzialne za wynik, jaki osiągnęliśmy – mówi Grzegorz Olszewski, prezes Zarządu Alior Banku.

Liczba klientów indywidualnych na stabilnym poziomie

W ujęciu rocznym liczba klientów indywidualnych wzrosła do ponad 4,1 mln (+2 proc.). Wpływ na ten wynik ma przeprowadzona w III kw. akcja zamykania nieaktywnych rachunków. Regularnie rośnie liczba wykonywanych transakcji. Klienci indywidualni wykonali 10,8 mln transakcji BLIK, czyli o 45 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. Zwiększyła się także liczba klientów z systematycznymi wpływami. Jest ich już ponad 1 mln.

Pomimo zawirowań na rynku nieruchomości, portfel kredytów hipotecznych wyniósł 15,9 mld zł, co stanowi 3 proc. udział w rynku. Jednocześnie, o 53 proc. r/r, spadła sprzedaż w tym segmencie, a wartość sprzedaży hipotek wynosi teraz 0,44 mld zł (rok wcześniej było to 0,94 mld zł). Rynkowy udział sprzedaży kredytów hipotecznych przez Alior Bank wynosi 6,2 proc.

W odpowiedzi na trudne otoczenie rynkowe, Alior Bank wprowadził do sprzedaży ofertę hipoteczną „Lekki Start”, czyli marżę w wysokości 0 proc. w pierwszym roku kredytowania. Od lipca w banku działa także rządowy program „Mieszkanie bez wkładu własnego”, w ramach którego bank zamiast wkładu przyjmuje gwarancję spłaty od BGK.

Alior Bank planuje udostępnić klientom usługę Alior Pay

Liczba użytkowników aplikacji mobilnej Alior Banku wzrosła w ciągu roku o 25 proc. i w III kw. br. wynosiła 882 tys. Liczba przelewów zleconych za pośrednictwem Alior Mobile wyniosła 10,3 mln, co stanowi wzrost o 22 proc. r/r. Klienci często korzystają także z opcji dodatkowych, takich jak opłaty za przejazd autostradą czy zakup biletów komunikacyjnych. W tym segmencie w III kw. br. odnotowano 431 tys. operacji, co przekłada się na wzrost na poziomie 88 proc. r/r.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach, rośnie liczba użytkowników „mobile only” – czyli tych, dla których aplikacja jest jedynym kanałem kontaktu z bankiem. Ich udział w strukturze korzystania z usług bankowych Alior Banku wynosi 39 proc. Sama aplikacja Alior Mobile zyskała kolejne możliwości personalizacji – wśród nowych opcji pojawiły się różne tapety czy logowanie „nonclick”. W trzecim kwartale w ofercie banku pojawił się rachunek maklerski IKE/IKZE.

– Kolejnym przełomowym krokiem będzie Alior Pay – opracowany w Alior Banku nowy system płatności. To pierwsza taka oferta na rynku usług finansowych. Zdecydowanie ułatwi ona gospodarowanie dostępnymi środkami i zarządzanie zakupami. Alior Pay obejmie płatności kartą i BLIKIEM w sklepach stacjonarnych i internetowych oraz przelewy z rachunku – wyjaśnia Grzegorz Olszewski.