Całkiem niedawno Alior Bank udostępnił swoim klientom płatności Xiaomi Pay. Od czerwca można też zawierać transakcje na giełdach amerykańskich oraz europejskich dzięki dostępowi do bezpłatnych notowań z giełdy Cboe. Jakie jeszcze nowości czekają na klientów Alior banku?

Alior Bank uruchamia „Mieszkanie bez wkładu włąsnego”

Ustawa o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym weszła w życie pod koniec maja br. Od tamtego czasu trwały w banku intensywne prace, które pozwoliły na wdrożenie jej założeń do oferty. Dzięki temu, już od połowy lipca br. możliwe będzie zaciągnięcie kredytu hipotecznego do 100 proc. wydatków. Umowę obejmuje gwarancję w ramach portfelowej linii gwarancyjnej Rządowego Funduszu Mieszkaniowego (PLG-RFM).

Bank Gospodarstwa Krajowego przewiduje także dokonywanie na rzecz kredytobiorcy spłaty części kredytu hipotecznego, objętego gwarancją w związku z powiększeniem rodziny kredytobiorcy o drugie albo kolejne dziecko w ramach tzw. spłaty rodzinnej.

Zakres gwarancji BGK oferowanej w ramach programu od 10 do 20% wydatków na pokrycie których udzielany jest kredyt. Kwota nie może jednak przekroczyć pułapu 100 tys. zł. Jednorazowa prowizja za objęcie gwarancją wynosi 1 proc. kwoty gwarancji. Należność pobiera BGK za pośrednictwem Alior Banku.

Gwarancja udzielana jest dla kredytów związanych z finansowaniem nabycia prawa własności. Umowa może obejmować lokale mieszkalne lub domy jednorodzinne. W grę wchodzi także ich budowę lub wykończenia, a także nieruchomości gruntowe lub jej części. Kredyt hipoteczny objęty tą gwarancją może zostać udzielony do 31 grudnia 2030 r. Minimalny okres spłaty kredytu to 15 lat, waluta kredytu to PLN.

— Proponowane rozwiązania dostępne będą w ramach wszystkich dostępnych ofert dotyczących kredytów hipotecznych proponowanych w Alior Banku. Zapraszamy do naszych oddziałów już od 14 lipca br. – mówi Anna Miler, dyrektor Działu Bankowości Hipotecznej Alior Banku, odpowiedzialna za wdrożenie programu.