W opracowaniu prototypu cyfrowego euro obok Amazon i CaixaBank mają pomóc także Worldline, Nexi i EPI. Europejski Bank Centralny wybrał te podmioty spośród 54 firm i organizacji, które odpowiedziały na zaproszenie do współpracy wystosowane w kwietniu tego roku.

Powstanie prototyp cyfrowego euro

Każdy z nowo wybranych partnerów EBC ma skupić się na określonym obszarze wykorzystania unijnej waluty cyfrowej. CaixaBank będzie odpowiedzialny za opracowanie prototypu płatności online P2P z użyciem cyfrowego euro. W ciągu kilku miesięcy ma opracować aplikację mobilną symulującą kroki, które będzie musiała wykonać osoba fizyczne, aby przelać cyfrowe euro na swoje konto i/lub przekazać je innym osobom.

Z kolei francuski Worldline, jeden z wiodących dostawców usług płatniczych, ma zająć się wykorzystaniem unijnej waluty cyfrowej w płatnościach offline P2P. Natomiast fintech Nexi oraz EPI będą pracować nad płatnościami z użyciem cyfrowego euro w sklepach i punktach stacjonarnych. Amazon w tym podziale przypadły płatności w e-commerce.

Cyfrowe euro coraz bliżej?

Ostatnie lata przyniosły zwrócenie przez banki centralne uwagi na waluty cyfrowe (CBDC, ang. central bank digital currency). Obecnie zaawansowane prace nad tego typu projektami trwają między innymi we Francji, Szwecji, Norwegii czy Wielkiej Brytanii.

Jeśli chodzi o Unię Europejską, to przełomowy dla projektu własnej waluty cyfrowej był rok 2021. Po ukończeniu przez EBC prac eksperymentalnych nad cyfrowym euro, rozpoczął się etap prac analitycznych, który ma potrwać do października 2023 roku. Jego głównym celem jest ustalenie optymalnej konstrukcji cyfrowego euro, która najlepiej będzie spełniać potrzeby użytkowników.

Pod koniec tego etapu, EBC będzie mógł zadecydować o przeprowadzeniu testów i eksperymentów „na żywo” nad cyfrowym euro. Europejski Bank Centralny szacuje, że ten etap może potrwać około trzech lat. Ewentualną emisją unijnej waluty cyfrowej miałby się zająć Eurosystem, czyli EBC i krajowe banki centralne ze strefy euro.