Przejście z fazy wczesnej adaptacji technologii chmurowej do fazy powszechnego stosowania zajmie im od 2 do 5 lat. Na proces wdrażania chmury w bankowości wpływają m.in. udostępnienie standardów i najlepszych praktyk, a także adaptacja bezpiecznych modeli wykorzystania chmury przez sektor. Ponadto eksperci wskazują także, że pandemia koronawirusa może stymulować rozwój cloud computing – czytamy w komunikacie.

Pełny raport „Chmura obliczeniowa w sektorze bankowym na świecie, w Europie i w Polsce” można pobrać tutaj.

Regulacje a wykorzystanie chmury w bankowości

Sektor bankowy zauważa, że wykorzystanie chmury pozwala na osiągnięcie wymiernych efektów, odpowiadając na obecne wyzwania. Wykorzystanie chmury daje szanse na redukcję kosztów związanych z utrzymaniem, zarządzaniem i konserwacją infrastruktury. Chmura „oferuje” elastyczne podejście do wydatków operacyjnych.

Do tego dochodzą korzyści skali, dzięki którym koszty utrzymania infrastruktury IT są niższe. Chmura pozwala także na zmniejszenie niepewności, jaka wiąże się z wdrażaniem nowych pomysłów. Niskie początkowe nakłady inwestycyjne pozwalają ograniczać ryzyka finansowe związane z realizacją projektów. Trzeba pamiętać również o bezpieczeństwie, przejrzystości i przewidywalności, które w kontekście sektora bankowego, odgrywają kluczową rolę. Największą niewiadomą dla banków są wciąż kwestie regulacyjne.

Warto zauważyć, że wiele w tym obszarze się zmienia. Pojawiają się regulacje mające na celu ułatwić migrację do chmury oraz przyczynić się do rozwoju usług chmurowych w sektorze. Mowa tutaj o komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, który wydał zalecenia dla firm wykorzystujących usługi chmurowe oraz standardzie „Polish Cloud” opracowanym przez Związek Banków Polskich.

Banki mają strategię na rozwój chmury

Z ankiety przeprowadzonej przez Accenture i Związek Banków Polskich wynika, że większość banków posiada plan wykorzystania rozwiązań chmurowych, a także strategię rozwoju i budowy aplikacji w chmurze. Ankietowani deklarują, że na razie udało się uzgodnić podstawowe praktyki i rozpoczęto wdrażanie narzędzi. Wyniki ankiety wskazują, że banki nie mają jasnych preferencji co do formy usług chmurowych – banki wskazały zarówno na wykorzystanie modelu Software as a service, jak i usług Infrastructure as a service czy Platform as a service. Większość odpowiedziała, że wykorzystuje jedynie pojedyncze aplikacje w modelu chmurowym.

Problemem, z którym muszą mierzyć się banki, to także brak lub niewielkie doświadczenie zespołów IT we wdrażaniu chmury, czy dopasowanie przejścia do chmury w ramach cykli inwestycyjnych w obszarze IT w danej firmie. Wyzwaniem dla sektora jest także wysiłek, jaki trzeba włożyć w przebudowę lub migracją aplikacji, tak aby działały w chmurze obliczeniowej. Oprócz wyzwań z jakim musi zmierzyć się cały rynek, banki dodatkowo muszą wziąć pod uwagę wewnętrzne bariery przy wdrażaniu chmury.

Pomimo tego polski rynek ma duży potencjał rozwoju technologii chmurowej. Między innymi wskazuje na to decyzja Google, który tworzy nowy region w Polsce. Tą drogą mogą pójść również inni dostawcy chmury. Ważną rolę w rozwoju i wdrażaniu chmury odgrywa Operator Chmury Krajowej, czyli projekt banku PKO Banku Polskiego oraz Polskiego Funduszu Rozwoju.