Konta IKE eMakler i IKZE eMakler oferują możliwość inwestowania w instrumenty finansowe dostępne na giełdach zagranicznych: na amerykańskich NYSE i NASDAQ, na brytyjskiej London Stock Exchange i na niemieckiej Deutsche Boerse. Dzięki temu inwestorzy mogą zarabiać na zmianach cen akcji takich tuzów jak Apple, Google, Facebook, BP, Bayer, Henkel, BMW, Volkswagen i wielu innych.

Oszczędzaj na emeryturę w mBanku

Dostęp do wiodących na świecie giełd pozwala klientom mBanku korzystać ze zwyżek cen akcji, które często pojawiają się na nich nawet gdy na GPW panuje stagnacja. Dodatkowe możliwości dywersyfikacji ryzyka inwestycyjnego daje zaangażowanie w notowane na giełdzie fundusze ETF (ang. exchange traded funds), odwzorowujące notowania całych indeksów giełdowych. Oprócz niższej zmienności cen oferują one także znacznie niższe koszty transakcyjne niż tradycyjne fundusze inwestycyjne (TFI).

mBank nie pobiera opłat ani za otwarcie, ani za prowadzenie rachunków emerytalnych eMakler. Dodatkowo zyski wypracowane na obydwu nowych rachunkach eMakler są zwolnione z „podatku Belki”. W przypadku Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE) zwolnione z opodatkowania są także odsetki od obligacji i dywidendy spółek notowanych na GPW. Z kolei Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) pozwala osiągnąć korzyści podatkowe już dziś, obniżając podatek dochodowy za 2019 r. nawet o 1829 zł.

We wrześniu mBank obniżył również prowizje minimalne od zleceń na giełdy zagraniczne. Klienci inwestujący na giełdach NYSE, NASDAQ, LSA i DB zapłacą minimum 19 złotych, zamiast 38 złotych. To prawdopodobnie odpowiedź na podobną usługę Revoluta.