Opracowanie KNF przygotowane przez Kamila Leżonia liczy ponad 80 stron. To obszerna publikacja, która zapewne będzie dogłębnie studiowana przez ekspertów z rynku. Na razie pozostawiam ją bez ocen. Celem raportu jest wyjaśnienie zagadnienia otwartej bankowości.

W opracowaniu znajdziemy m.in. definicje różnych pojęć (samo słowo „fintech” pada ponad 50 razy). Warto na to zwrócić uwagę. Podejrzewam, że niektóre pojęcia będą wymagały rozszerzenia.

Pojęcie FinTech

FinTech (na podstawie definicji stosowanej przez Radę Stabilności Finansowej) obszar innowacji w usługach finansowych opartych na technologiach, które mogą prowadzić do powstania nowych modeli biznesowych, zastosowań, procesów i produktów oraz mogą mieć w związku z tym znaczący wpływ na rynki i instytucje finansowe oraz na sposób świadczenia usług finansowych.

Czym są Fintechy?

Z kolei „Fintechy” to potoczna nazwa podmiotów z sektora FinTech, do których zalicza się zarówno innowacyjne firmy (często start-upy) podejmujące działalność regulowaną (lub częściowo regulowaną) na rynku finansowym, jak również innowacyjne podmioty nadzorowane (np. banki, instytucje płatnicze) wdrażające nowoczesne rozwiązania technologiczne w zakresie oferowanych produktów lub usług finansowych. W publikacji fintechy określane są również jako TPP w kontekście dyrektywy PSD2.

Otwarta bankowość – czym jest?

Natomiast otwarta bankowość (open banking) to ogół usług i technologii w obszarze finan- sów, opartych na otwartych interfejsach programistycznych (Open API), które umożliwiają stronom trzecim budowę innowacyjnych aplikacji i serwisów wykorzystujących dane lub usługi udostępnianie przez instytucje finansowe (w tym przede wszystkim banki).

Opracowanie KNF dostępne jest tutaj.