Kongres Sektora Pożyczkowego to doroczne spotkanie ekspertów jednego z najważniejszych „subsektorów” branży FinTech. Ważnym elementem dyskusji podczas ZPF-owych kongresów są zagadnienia zarządzania ryzykiem i cyberbezpieczeństwa. Dlatego właśnie merytoryczna debata w gronie praktyków na temat najbardziej aktualnych problemów i kierunków rozwoju tego sektora jest tak istotna.

Jakie cele przyświecają nowej aplikacji LOANDO?

Maciej Suwik, Co-founder LOANDO Group, zapytany przez nas o charakter najnowszego rozwiązania stwierdził, że przede wszystkim ma to być połączenie rynku online i offline. Produkt finansowy niejednokrotnie bywa „trudny” i często wymaga on pomocy wyspecjalizowanej osoby bądź opiekuna. Aplikacja LOANDO ma to niedługo zapewniać.

— Wedle naszych spostrzeżeń, po okresie pandemii, klient online’owy z klientem offlinowym troszeczkę się zatarli. Nie ma już tak wyraźnego podziału, który mówi nam, że starsi ludzie są offline, a młodsi są online. Przez to przejście zapomnieliśmy nieco, że fizyczny konsultant wciąż jest potrzebny — stwierdził Maciej Suwik.

Dzięki nowemu rozwiązaniu od grupy LOANDO, wyspecjalizowani opiekunowie będą zarówno dystrybutorami aplikacji jak i użytkownikami. Aplikacja ma bowiem wspierać kontakt z klientem i ułatwiać przejście przez proces pozyskiwania funduszy.