Europejski Bank Centralny opublikował trzeci raport na temat prac nad cyfrowym euro. Pełny dokument można pobrać tutaj. Cyfrowa waluta może pojawić się najwcześniej w 2026 roku i może być oferowana przez aplikacje bankowe, lub dedykowaną aplikację Eurosystemu.

EBC publikuje raport o cyfrowym euro

W pierwszej fazie, cyfrowe euro będzie dostępne dla mieszkańców, przedsiębiorców i rządów strefy euro. W niektórych przypadkach osoby spoza strefy euro również będą mogły uzyskać dostęp do cyfrowej waluty, jeśli będą posiadały rachunek w banku z siedzibą w strefie euro.

W kolejnych fazach CBDC zostanie udostępnione także w krajach trzecich. EBC zakłada w swoim raporcie także potencjalne udostępnienie funkcjonalności wymiany walut z innymi cyfrowymi walutami emitowanymi przez banki centralne. Cyfrowe euro ma być dostępne w ramach istniejących już aplikacji bankowych lub aplikacji dostarczonej przez Eurosystem.

Banki będą zobowiązane do zapewnienia zestawu podstawowych usług dla użytkowników, ale będą mogły oferować również dodatkowe opcje, takie jak podział płatności P2P na wiele stron. To właśnie płatności P2P zostały uznane przez użytkowników za kluczową funkcję cyfrowego euro – wynika z badania przeprowadzonego przez EBC na terenie strefy euro.

Uczestnicy badania docenili również narzędzia do zarządzania budżetem. Ponadto, płatności offline zostały uznane za przydatną funkcję w przypadku ograniczonego dostępu do Internetu.