Cunliffe wyjaśnił, że pomimo że Bank of England wciąż analizuje zalety i wady cyfrowego funta, to uważa, że jest to kierunek, w którym zmierza przyszłość płatności. Zwrócił uwagę, że technologie cyfrowe są coraz bardziej powszechne, a ludzie oczekują szybszych, bardziej wygodnych i bezpieczniejszych sposobów płatności.

Co oznacza cyfrowy funt dla brytyjskiej gospodarki?

Jednym z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi Bank of England, jest zapewnienie stabilności cyfrowego funta i ochrona przed cyberatakami. Cunliffe zaznaczył, że cyfrowe waluty banków centralnych muszą być zabezpieczone przed oszustwami, a bank centralny musi mieć narzędzia do monitorowania i regulowania ich funkcjonowania.

Jeśli BoE zdecyduje się na wprowadzenie cyfrowego funta, będzie to znaczący krok dla brytyjskiej gospodarki i sektora finansowego. Cyfrowa waluta mogłaby pomóc w przyspieszeniu transakcji, obniżeniu kosztów przetwarzania płatności i ułatwieniu handlu zagranicznego. Jednocześnie wprowadzenie cyfrowego funta stanowiłoby również wyzwanie dla banków i firm finansowych, które musiałyby dostosować swoje usługi do nowych standardów.

W każdym razie, wypowiedź Cunliffe’a sugeruje, że temat cyfrowego funta jest na bieżąco dyskutowany w Banku of England i może stać się rzeczywistością w niedalekiej przyszłości.