Weryfikacja to inaczej zweryfikowanie czegoś, udowodnienie lub sprawdzenie, że coś istnieje, czyli jest prawdziwe lub poprawne. Tak więc weryfikacja tożsamości jest procesem, który ma na celu zweryfikowanie cech identyfikujących danej osoby i przyrównanie ich do rzeczywistego, fizycznego człowieka.

W którym jednak miejscu pojawia się aspekt cyfrowy? Słowo „cyfrowy” odnosi się do technologii komputerowej, a w szczególności do Internetu. Ale co mamy na myśli, kiedy mówimy o cyfrowej weryfikacji tożsamości? Czy chodzi nam o weryfikację cyfrowej tożsamości danej osoby, czy też o weryfikację tożsamości tej osoby za pomocą rozwiązania cyfrowego?

Aby udzielić odpowiedzi na to pytanie musimy zastanowić się, jak to wygląda w środowisku, w którym obecnie funkcjonujemy. Żyjemy przecież w epoce Internetu. Znaczna część świata jest połączona cyfrowo. I to również jest powód zmiany oczekiwań.

Użytkownicy usług online są teraz połączeni 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Coraz bardziej zależy im na jeszcze prostszym cyfrowym doświadczeniu użytkownika. To, co kiedyś było znane jako „e-commerce”, teraz jest po prostu „zakupami”. A dawna „bankowość internetowa” jest teraz zwyczajnie „bankowością”. Podobnie jest z wieloma cechami, które czynią nas wyjątkowymi – teraz są one przechowywane w formie danych cyfrowych. Korzystamy nie tylko z fizycznych dokumentów tożsamości, ale wszyscy dysponujemy również cyfrowymi danymi uwierzytelniania.

„Bankowość internetowa” stała się „bankowością”, ale czy możemy sobie wyobrazić przyszłość, w której „tożsamość cyfrowa” i „tożsamość” staną się jednym i tym samym terminem? Weryfikacja tożsamości, a także weryfikacja tożsamości cyfrowej osoby, mogą stać się wymiennymi pojęciami. To ciekawe pytanie, które zyska na znaczeniu wraz z nadejściem przyszłości weryfikacji tożsamości.

Ale na razie wróćmy do koncepcji weryfikacji tożsamości w środowisku cyfrowym. Aby dobrze zrozumieć, co mamy na myśli mówiąc o cyfrowej weryfikacji tożsamości, musimy najpierw zrozumieć, jak się ona rozwijała.

Dlaczego weryfikacja tożsamości cyfrowej stała się koniecznością?

Przedsiębiorstwa w każdej branży przechodzą obecnie na modele cyfrowe. Od bankowości, przez zakupy, po podróże – firmy wykorzystują infrastrukturę cyfrową do łączenia ludzi z tym, czego pragną i potrzebują w danej chwili.

Ale wiele firm nadal opiera się na fizycznych metodach weryfikacji tożsamości. Na przykład, weryfikacja tożsamości twarzą w twarz jest nadal często wymagana przy otwieraniu konta bankowego, ubieganiu się o kredyt hipoteczny lub pożyczkę, a są to tylko niektóre przykłady takiej praktyki. W dzisiejszym świecie cyfrowym jest to poważne ograniczenie dostępu i rozwiązanie, którego nie da się skalować. Tradycyjne metody weryfikacji tożsamości nie są już adekwatne.

Cyfrowa weryfikacja tożsamości jest naturalnym krokiem naprzód. Może ona przyspieszyć ten proces i odbywać się mimo takich barier, jakimi są granice geograficzne. Ale również nie jest ona pozbawiona zagrożeń i wyzwań.

Jeśli nie przeprowadzasz weryfikacji tożsamości twarzą w twarz, wówczas silniej wybrzmiewa pytanie, które przedsiębiorstwa stawiały sobie od początku ery Internetu. Skąd mam wiedzieć, czy dana osoba jest tym, za kogo się podaje?

Więcej usług online oznacza więcej danych o konsumentach. A im więcej mamy danych, tym lepiej widzimy, że są one zarządzane i wykorzystywane w niewłaściwy sposób. Regularnie słyszymy o naruszeniach ochrony danych na masową skalę. Może się wydawać, że naruszenia takie są już raczej normą, a nie wyjątkiem od reguły.

Przy tak częstych przypadkach wycieku dużej ilości danych, oszuści mogą łatwo podszywać się pod inne osoby, używać skradzionych kart kredytowych lub przejmować konta innych osób. Osoby dokonujące nadużyć korzystają z przejścia na technologię cyfrową, aby wykorzystać podatność rozwiązań służących weryfikacji tożsamości. Firmy borykają się z problemem weryfikacji tożsamości w Internecie.

W jaki sposób możemy wykorzystać tę wiedzę?

Korzystanie z cyfrowej weryfikacji tożsamości z korzyścią dla użytkownika

Wiemy, że weryfikacja prawdziwej tożsamości danej osoby jest kluczem do zarządzania ryzykiem. Zauważmy, że w tym zdaniu nacisk kładziemy na słowo „prawdziwej”. Potrzebujemy usług cyfrowej weryfikacji tożsamości, które są na tyle zaawansowane, aby móc zweryfikować, że dana osoba rzeczywiście jest tym, za kogo się podaje.

Jak to zrobić? Cóż, tu pojawia się kolejna kwestia. Możemy zdefiniować, czym jest cyfrowa weryfikacja tożsamości – jest to proces, w którym dokonywana jest weryfikacja cech identyfikacyjnych danej osoby i sprawdzenie, czy naprawdę jest tym, za kogo się podaje. To wszystko dzieje się za pomocą technologii komputerowej.

Ale być może pytanie, które powinniśmy sobie zadać to: Co to jest skuteczna cyfrowa weryfikacja tożsamości? Jak stosować usługi cyfrowej weryfikacji tożsamości, aby uzyskiwać wiarygodne wyniki?

Kluczem jest uwzględnienie wszystkich elementów podczas weryfikacji tożsamości. Sprawdźmy zatem, dlaczego podejście oparte na zdalnym przedłożeniu dokumentu tożsamości daje w tym przypadku najbardziej wiarygodne wyniki.

/materiał partnera