23 października 2018, 10:00:I Love Crypto 2018 - Złote Tarasy, Złota 59,00-120 Warszawa,Polska

Czym będą kierować się konsumenci w 2025 roku?

Jak będą wyglądały zwyczaje konsumentów w 2025 roku?

Foresight kulturowy to przewidywanie nadchodzących zmian w wartościach, aspiracjach oraz wzorcach konsumpcji związanych z kulturą dnia codziennego. Jak wynika z najnowszego raportu „Foresight Kulturowy 2025”, przygotowanego przez zespół Stratosfera by Deloitte, w przeciągu najbliższych 5-10 lat najmocniejszy wpływ na przekaz marketingowy i relacje z konsumentami będą miały: akcentowanie dbałości o środowisko, potrzeba autentyczności oraz wspólnotowości.

– Wartości i aspiracje, które analizujemy w raporcie są istotne dlatego, że to właśnie od nich zależy, co konsumenci będą chcieli kupować i za co gotowi będą płacić wyższą cenę. Znajdują się one pod stałym wpływem trendów kulturowo-rynkowych i zmieniają się dynamicznie w czasiemówi Krzysztof Najder, Senior Advisor w Deloitte.

To, co dzieje się i zmienia w marketingu, odzwierciedla procesy i przemiany zachodzące w szeroko rozumianej kulturze, a nawet w życiu społecznym.

– Foresight kulturowy powinien zatem odgrywać kluczową rolę w każdym procesie marketingu strategicznego i być elementem budowy silnych marekmówi Patrycja Venulet, Dyrektor w Deloitte.

Widzimy zatem, że rozważania nie dotyczą jedynie sklepów przyszłości, a również samych zachowań klientów. Nie wystarczy tylko wprowadzić sklepy bez kas, trzeba również brać pod uwagę zmieniające się zwyczaje konsumenckie.

Trzy główne super-trendy

Według ekspertów Deloitte, od pewnego czasu wyłaniają się trzy główne super-trendy, które bezpośrednio oddziałują na aspiracje i zachowania konsumenckie.

Pierwszy z nich to Zrównoważenie, zgodnie z którym odpowiedzialność za środowisko jest ważną wartością dla klientów, która przejawia się m.in. w wyborze nabywanych i konsumowanych przez nich dóbr oraz usług. W marketingu zrównoważenie objawia się poprzez pojawianie się marek, które, obok zapewnienia oczekiwanych przez odbiorców korzyści, wykazują się wrażliwością środowiskową. Może to być związana z marką własność produktowa (jak napęd elektryczny czy użycie w produkcji surowców wtórnych) lub proekologiczne działanie, do którego marka się zobowiązuje.

Drugi trend to Autentyczność, związany ze światem wartości prostoty i naturalności. Jest ona odpowiedzią na zbytnie uzależnienie społeczeństwa od technologii. Przykładowo autentyczność może być widoczna poprzez uwypuklanie w przekazie marketingowym niskiego przetworzenia użytych składników czy materiałów oraz prostoty receptur i metod produkcji. Efekt ten osiągany może być zarówno przez związanie z nią odpowiednich własności produktowych, jak i elementów symbolicznych, jak na przykład odpowiednio skonstruowanego mitu założycielskiego wiążącego markę z dawnymi, „autentycznymi” recepturami czy metodami produkcji.

Trzeci trend, dotyczący bardziej życia społecznego niż dóbr i konsumpcji, to Wspólnotowość, zgodnie z którą przynależenie do grupy społecznej nie powinno być okupywane rezygnacją z własnej niezależności i indywidualności. Ujawniła się ona w ciągu ostatnich paru lat jako reakcja na dwa różne zjawiska: kryzys ekonomiczny i dynamiczny wzrost platform społecznościowych (social media, crowdfunding i crowdsourcing).

Z okazji wczorajszego Dnia Kobiet zachęcamy również do przyjrzenia się zwyczajom finansowym Polek. Niektóre wnioski mogą Was zaskoczyć.

Gwałtowny spadek wiary konsumentów

Kryzys podkopał wiarę w stabilność i autorytet zinstytucjonalizowanego świata państw i korporacji, a upowszechniające się platformy społecznościowe pokazały, że możliwe jest funkcjonowanie społeczne i ekonomiczne niezależne od tradycyjnych instytucji i nieoddające im części naszej indywidualności i swobody wyboru.

Na poziomie zjawisk rynkowych namacalnym rezultatem wspólnotowości jest gwałtowny spadek wiary konsumentów w instytucjonalną, scentralizowaną i ekspercką komunikację reklamową, typową dla marketingu konsumpcyjnego i politycznego ostatnich kilkudziesięciu lat. Towarzyszy temu proporcjonalny wzrost zaufania do komunikacji, której nadawcą jest własna, na ogół internetowa, wspólnota danej osoby.

– Spektakularny przykład tego zjawiska widzieliśmy w czasie niedawnych wyborów prezydenckich w USA. Marketing nie ma wyjścia – musi się do niego przystosować lub zginie w obecnej formie – komentuje Krzysztof Najder.

W raporcie wyodrębniono pięć obszarów życia codziennego, w stosunku do których opisano przewidywania i trendy, które będą decydować w kolejnych latach o rozwoju marketingu.

  1. Jedzenie: żywność jako taka oraz miejsca i sposoby konsumpcji.
  2. Wygląd: postrzeganie ciała i płci, dbanie o siebie.
  3. Rodzina: związki i role społeczne oparte na pokrewieństwie i bliskości, wychowywanie dzieci.
  4. Praca: wzorce wypełniania obowiązków zawodowych, kariera, relacja pomiędzy czasem pracy a czasem wolnym.
  5. Rzeczy: przedmioty, które wytwarzamy i którymi się otaczamy oraz formy ich posiadania.

Raport wykorzystuje stworzoną przez Stratosferę i rozwijaną w kolejnych edycjach koncepcję Kompromisu Kulturowego, zgodnie z którą trendy pojawiające się w kulturze i na rynku oparte są na kompromisach pomiędzy codziennymi potrzebami konsumentów, takimi jak przyjemność, doskonałość, przynależność, a ich kulturowymi aspiracjami, przede wszystkim odpowiedzialności za świat, naturalności i indywidualności – mówi Jan Kisielewski, Dyrektor w Deloitte.

[Deloitte/RT]