PayU i Blue Media to druga i trzecia spółka z Polski, która otrzymała stosowne zezwolenie od KNF. Wcześniej podobną zgodę otrzymał fintech Kontomatik, który licencję AISP uzyskał także na Litwie – już w 2018 roku.

Kolejne fintechy z licencją KNF z zakresu otwartej bankowości

Zgodnie z regulacjami dyrektywy PSD2 w ramach tzw. open bankingu usługę PIS oraz usługę AIS mogą świadczyć podmioty posiadające stosowne zezwolenie lub też – w przypadku świadczenia wyłącznie usługi AIS – wpis do rejestru prowadzonego przez KNF. Podmioty świadczące te usługi płatnicze to tak zwane TPP (Third Party Providers).

Usługa PIS polega na zalogowaniu się przez TPP, na zlecenie klienta i za jego zgodą, do systemu bankowości elektronicznej w celu złożenia, zlecenia wykonania transakcji płatniczej (polecenia przelewu) na rzecz odbiorcy płatności.  Z kolei usługa AIS to dostarczanie posiadaczom rachunków płatniczych skonsolidowanych informacji o tych rachunkach (zebranie danych o wykonanych transakcjach płatniczych; informacje o saldzie). Fintech logując się do systemu bankowości elektronicznej, uzyskuje dostęp do informacji o rachunku lub rachunkach płatniczych klienta dostępnych on-line.

Zarówno w przypadku usługi PIS jak i AIS, do ich wykonania niezbędne jest złożenie przez klienta stosownego zlecenia będącego wyrażeniem woli skorzystania z danej usługi. Musi on wyrazić zgodę na to, żeby TPP mógł uzyskać dostęp do jego rachunku płatniczego – wyjaśnia KNF w komunikacie.