W badaniu KPMG wzięło udział ponad 2200 liderów technologicznych i ekspertów branżowych. Większość ankietowanych odnotowała pozytywny wpływ transformacji cyfrowej na rentowność lub wydajność firmy w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Zdaniem 66% respondentów, ich organizacje są skuteczne lub bardzo skuteczne w wykorzystywaniu technologii do rozwoju strategii biznesowych firmy.

Pełny raport „KPMG global tech report 2022” można pobrać tutaj.

Nachodzi przełom w adopcji nowych technologii?

Organizacje biorące udział w badaniu KPMG są gotowe do dokonania poważnych inwestycji w nowe technologie i transformację cyfrową, pomimo wymagających warunków operacyjnych. Średnio 6 na 10 respondentów deklaruje, że w ciągu 2 lat skorzysta z nowo powstających platform, w tym metawersum, niewymienialnych tokenów (NFT), Web3, komputerów kwantowych, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości.

– Z przeprowadzonego badania wynika, że 2024 rok będzie kluczowym kamieniem milowym dla adopcji nowych technologii. 62% respondentów deklaruje zamiar inwestycji w Web3, 58% w metawersum, a 37% zamierza dokonać inwestycji w obie te technologie. Jednocześnie większość badanych respondentów (65%) wciąż się waha i przyznaje, że czeka z inwestycjami na podobny ruch ze strony swojej bezpośredniej konkurencji – mówi dr Grzegorz W. Cimochowski, Partner i Szef Działu Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.

Firmy przenoszą się do chmury

Raport KPMG wskazuje na wysoki stopień adopcji chmury. Z badania wynika, że 88% zarządzających obszarem technologicznym w firmach zadeklarowało, że są zaawansowani we wdrożeniu technologii chmurowych, z czego 73% migruje strategiczne obszary do chmury, a 15% twierdzi, że zakończyło już migrację i poszukuje możliwości optymalizacji swoich systemów.

Jednak pomimo pozytywnego tempa wdrożeń chmury, 67% firm przyznało, że nie osiągnęło jeszcze znaczącego zysku z inwestycji w chmurę i skupia się teraz na optymalizacji i modernizacji. Jednocześnie blisko połowa firm biorących udział w badaniu podkreśla, że podstawowym czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji o inwestowaniu w transformację cyfrową jest potrzeba koncentracji na budowaniu pozytywnych doświadczeń klientów.

Niedobór wykwalifikowanych pracowników przeszkodą w cyfrowej rewolucji

Respondenci badania KPMG wśród wyzwań, które ograniczają wykorzystywanie innowacyjnych technologii, wskazali przede wszystkim brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników (44%) oraz kwestie związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa. Dodatkowo sytuację pogarszają ograniczone budżety. 30% ankietowanych twierdzi, że wyzwaniem są wysokie koszty związane z pozyskaniem pracowników o niezbędnych umiejętnościach.

– Zespoły zajmujące się cyberbezpieczeństwem znajdują się pod presją, aby nadążyć za ewoluującymi zagrożeniami, a niedobór pracowników i brak wystarczających budżetów skutecznie ogranicza możliwości firm w zakresie budowania odpowiedniego poziomu cyberbezpieczeństwa. Jest to wyzwanie, na które od wielu lat wskazuje nasz raport pt. „Barometr cyberbezpieczeństwa w Polsce”. W tegorocznej edycji po raz kolejny zdaniem 64% firm w Polsce brak wykwalifikowanych pracowników jest największą barierą w budowaniu bezpieczeństwa IT – mówi dr Grzegorz W. Cimochowski, Partner i Szef Działu Doradztwa Biznesowego w KPMG w Polsce.