W ramach transakcji Grape Up przejmie większościowy pakiet udziałów w Addepto. Proces przejęcia zostanie zakończony w trzecim kwartale 2021 roku. Wielkość inwestycji to kilka milionów złotych. Grape Up i Addepto będą funkcjonowały niezależnie od siebie, ale jednocześnie będą ściśle współpracowały w zakresie dostarczania usług i produktów dla swoich klientów.

Inwestycja w polską firmę

Addepto to polska firma technologiczna tworząca rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji i Big Data dla przedsiębiorstw działających w różnych sektorach gospodarki – od branży finansowej i lotniczo-kosmicznej po produkcyjną czy handlową. Przez realizację ambitnych projektów dla klientów z listy Fortune 500, Addepto zbudowało doświadczenie w najbardziej innowacyjnych obszarach, jak Computer Vision, Machine Learning, Big Data, czy Data Engineering.

Grape Up już teraz realizuje projekty w obszarze AI i Machine Learning dla swoich klientów. Wraz z poszerzeniem usług o Big Data i Data Engineering, krakowska firma będzie mogła jeszcze skuteczniej wspierać partnerów biznesowych w wykorzystaniu technologii opartych na przetwarzaniu danych do optymalizacji kosztów oraz zwiększenia sprzedaży.

-Addepto idealnie wpisuje się w naszą strategię rozwoju firmy wokół najbardziej innowacyjnych technologii. Jako Grape Up od dwóch lat konsekwentnie inwestujemy w produkty i kompetencje w obszarze AI i Data Science. Wiedza i projekty zrealizowane przez zespół Addepto wzbogacają nasze doświadczenie z zakresu Big Data i Data Analytics – tłumaczy powody inwestycji Konrad Siatka, CEO Grape Up.

Popyt na rozwiązania AI

Addepto ma za sobą okres intensywnego wzrostu przychodów – o ponad 170% w porównaniu z rokiem poprzednim – i w pełni wykorzystuje zarówno rosnący popyt na rozwiązania w obszarach sztucznej inteligencji, jak i startupową kulturę firmy, która wspomaga szybkie skalowanie działalności biznesowej. Obok zgromadzonych kompetencji to właśnie kultura organizacyjna Addepto wpłynęła na zainteresowanie ze strony Grape Up.

-Od kilkunastu lat budujemy Grape Up wokół kultury agile, zachowując dobre praktyki z czasów, gdy pracowaliśmy ze startupami (szybkość, zwinność i bardzo wysoka jakość dostarczania). Zatrudniając najlepszych specjalistów uwzględniamy nie tylko ich doświadczenia, ale także to, czy pomogą nam budować środowisko pracy wspierające rozwój i promujące innowacje. Dlatego szukając firm, w które inwestujemy, przede wszystkim oceniamy ich kulturę organizacyjną i podejście do realizacji projektów. Addepto może liczyć na nasze wsparcie w procesie przejścia w kierunku dojrzałej organizacji, która nadal wykorzystuje najlepsze aspekty charakterystyczne dla mniejszych spółek – tłumaczy CEO Grape Up.

-Dołączamy do Grupy Grape Up, żeby wykorzystać eksperckość Grape Up w priorytetowych dla nas obszarach – skalowaniu biznesu i osiągnięciu dojrzałości operacyjnej. Od początku naszej działalności szybko się rozwijamy, ale to wsparcie Grape Up w zakresie technologii chmurowych, znajomość rynku klasy enterprise i doświadczenie w budowaniu dojrzałej organizacji jest dla nas kluczowe, abyśmy jako firma mogli wykonać kolejne kroki rozwojowe – twierdzi Artur Haponik, CEO Addepto.

Spółka Grape Up zanotowała w minionym roku przychód na poziomie 42 milionów złotych, co oznacza wzrost o blisko 50 proc. w porównaniu do 2019 roku.