Potwierdzenie tożsamości mDowodem w placówce banku jest traktowane na równi z jej potwierdzeniem tradycyjnym dowodem osobistym. Nie ma ograniczeń w realizowanych czynnościach. Warto podkreślić, że mDowód nie jest cyfrową wersją dowodu osobistego a nowym, cyfrowym dowodem tożsamości. Oba dokumenty różnią się serią i numerem, datą wydania i ważności.

W ING tożsamość potwierdzisz za pomocą mDowodu

Aktywacja mDowodu w aplikacji mObywatel następuje podczas jego pierwszego uruchomienia. W tym celu trzeba posłużyć się Profilem Zaufanym lub e-Dowodem. Taka aktywacja mDowodu będzie też wymagana co najmniej 1 raz w roku, przy przenoszeniu na nowy telefon oraz przy każdej zmianie danych, które wchodzą w zakres dokumentu tożsamości.

Wcześniej weryfikację tożsamości za pomocą mDowodu wprowadziły Bank Pekao oraz PKO Bank Polski. Elektroniczny mDowód okazany w placówkach bankowych i partnerskich ma pozwolić na potwierdzenie tożsamości bez potrzeby posiadania przy sobie innych dokumentów tożsamości, w tym dowodu osobistego. mDowód jest dostępny w aplikacji mObywatel już od kilku tygodni, ale w bankach zaczyna być honorowany dopiero po 31 sierpnia.

Aplikacja mObywatel dostępna jest w sklepie z aplikacjami na iOS i Android.